Rychlé odkazy

Rychlé odkazy slouží návštěvníkům webu, aby se dostali k důležitým funkcím a informacím co nejrychleji. K tomu slouží prostor na webových stránkách vpravo nahoře nad vyhledávacím polem.Abychom mohli vytvořit Rychlé odkazy, je třeba založit nový uzel na úrovni souboru "Celouniverzitní šablona", vyplnit název, nastavit typ dokumentu na "Rychlé odkazy" a stisknout OK.Uvnitř vytvořeného uzlu vytvoříme další uzly, jejichž názvy budou tvořit na webu názvy odkazů. Tyto uzly rozklikneme a v záložce "Informace" nastavíme do položky "URL" odkaz na stránku, na kterou chceme odkazovat.Jednotlivé uzly Rychlých odkazů publikujeme zaškrtnutím checkboxu a kliknutím na ozubená kolečka.


Poslední změna: 11. leden 2016 16:04 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústav výpočetní techniky

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Adresa pracoviště:

Petrská 1180/3

Praha 1, 110 00


Telefon: +420 224 491 647

E-mail:


Jak k nám