• ÚVT
 • Volná místa

Volná místa

Připojte se k nám!

Ústav výpočetní techniky Univerzity Karlovy zajišťuje IT služby na Univerzitě - a to jak robustní páteřní infrastrukturu, tak i rozsáhlý Informační systém. Zajištění spolehlivé a bezpečné funkce těchto aplikací a funkční páteřní infrastruktura jsou pro chod Univerzity nezbytné a jsou také stěžejními činnostmi Ústavu výpočetní techniky.


Dobré vztahy, důvěra a volnost jsou pro nás důležitější než zkostnatělé procesy. Předepsané kariérní cesty u nás proto nenajdete.


Zasláním svého životopisu souhlasíte, aby zaměstnavatel, Univerzita Karlova, zpracovával Vaše osobní údaje pro účely vedení evidence uchazečů o zaměstnání v souladu s příslušnými právními předpisy.


Vedoucí oddělení cloudových služeb

Zařazení:

UK > ÚVT > Oddělení cloudových služeb

Pracovní poměr:

na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek

Nástup:

dohodou

Požadované vzdělání:

VŠ, příp. SŠ s maturitou (preferováno vzdělání v IT, není podmínkou)


Nově založené oddělení cloudových služeb má před sebou velké výzvy, jednou z těch nejdůležitějších je implementace řešení Microsoft Office365 napříč všemi interními zákazníky univerzity.


Vaše agenda

Vaší hlavní pracovní náplní by byla komunikace, porozumění business potřebám našich interních zákazníků, podílení se na návrhu a implementaci / konfiguraci řešení a mimo jiné také evangelizace interních zákazníků.


Vaše úkoly

 • sběr požadavků na funkcionality prostředí Microsoft Office365 od interních zákazníků a jejich vyhodnocování

 • návrh zabezpečení cloudového prostředí včetně dlouhodobého zajištění jeho compliance

 • koordinace řešení požadavků – řízení týmu správců Microsoft Office365

 • evangelizace a systematická participace na aktivitách souvisejících s adopcí prostředí Microsoft Office365

 • vzájemné sdílení zkušeností s ostatními kolegy a interními zákazníky

 • zajištění spolehlivosti řešení a provozu v cloudu


Cílový profil osoby, kterou hledáme

Znalosti a dovednosti

 • zkušenosti s administrací prostředí Microsoft Office365

 • zkušenosti s administrací Active Directory

 • zkušenosti s řízením IT projektů

 • zkušenosti se sběrem a vyhodnocováním uživatelských požadavků a řízením změn

 • schopnost navrhovat technická řešení požadavků v prostředí Microsoft Office365

Jazykové znalosti a dovednosti

 • český jazyk na úrovni rodilého mluvčího, srozumitelný a strukturovaný písemný projev

 • anglický jazyk na komunikativní úrovni se schopností čtení dokumentace a podkladů

Osobnostní charakteristiky a sociální dovednosti

 • analytické myšlení

 • schopnost samostatné práce a rychle se učit nové věci a systematicky rozšiřovat potřebné znalosti

 • schopnost řízení menšího týmu, komunikace s uživateli a efektivně a srozumitelně prezentovat navržená řešení

Nabízíme

Smysluplnou práci u prestižního zaměstnavatele

 • patříme mezi 1 % nejlépe hodnocených univerzit na světě

 • jsme nejstarší a největší univerzita ve střední Evropě (celosvětově desátá nejstarší s nepřerušenou tradicí)

 • naše informační systémy pomáhají desetitisícům uživatelů

Příjemné pracovní prostředí

 • pracoviště v centru Prahy, dopravně dobře dostupné (Petrská ulice)

 • práce v malém týmu

Zaměstnanecké benefity

 • pružná pracovní doba, po dostatečném zapracování možnost částečné práce z domova

 • 5 týdnů dovolené a 5 dnů osobního rozvoje

 • stravenky, příspěvek na životní a penzijní připojištění

 • možnost dalšího vzdělávání, slevy a výhody v univerzitních zařízeních a u řady našich partnerů


Svůj profesní životopis spolu s motivačním dopisem prosím zašlete na . Vybraní zájemci budou pozváni k pohovoru s ředitelem ÚVT.


Vývojář databází a mikroslužeb

Zařazení:

UK > ÚVT > Oddělení vývoje studijního informačního systému

Pracovní poměr:

na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek

Nástup:

dohodou

Požadované vzdělání:

SŠ s maturitou (preferováno vzdělání v IT, není podmínkou)


Buďte s námi u zrodu projektu servisně orientovaného studijního informačního systému, který zásadně změní vnímání klíčového systému celé univerzity. Naše projekty efektivně řídíme, vyvíjíme a testujeme za použití moderních technologií. U nás získáte prostor pro vlastní seberealizaci a rozvoj. Se vším pomůžeme a jsme otevřeni společné diskusi nad způsoby řešení. U nás budete pracovat na dlouhodobých projektech, žádný multitasking a skákání z projektu na projekt.

Vaše agenda

 • návrh struktury databáze nového systému a její tvorba

 • návrh struktury microservices a vývoj REST API

 • „rozsekání“ (granulování) monolitu do microservices a jejich optimalizace

 • komunikace s týmem, analytiky, případně externími partnery

 • psaní automatických testů pro svůj kód

Co je třeba umět a znát

 • analytické myšlení a mít základní znalosti teoretické informatiky

 • přehled v oblasti web technologií HTML, CSS, JavaScript, PHP nebo Java, REST API

 • znalost verzovacích systémů (GIT, SVN)

 • zkušenosti s relačními databázemi, SQL, PL/SQL, PostgreSQL a nerelačními databázemi key-value, JSON, XML

 • znalost síťových protokolů TCP/IP, HTTP, DNS

 • anglický jazyk na úrovni čtení dokumentace a podkladů

 • výhodou zkušenosti s Kubernetes a Docker

Nabízíme

Smysluplnou práci u prestižního zaměstnavatele na inovativním projektu

 • patříme mezi 1 % nejlépe hodnocených univerzit na světě

 • jsme nejstarší a největší univerzita ve střední Evropě (celosvětově desátá nejstarší s nepřerušenou tradicí)

 • naše informační systémy pomáhají desetitisícům uživatelů

Příjemné pracovní prostředí

 • pracoviště v centru Prahy, dopravně dobře dostupné (Petrská ulice)

 • práce v malém týmu

Zaměstnanecké benefity

 • pružná pracovní doba, po dostatečném zapracování možnost částečné práce z domova

 • 5 týdnů dovolené a 5 dnů osobního rozvoje

 • stravenky, příspěvek na životní a penzijní připojištění

 • možnost dalšího vzdělávání, slevy a výhody v univerzitních zařízeních a u řady našich partnerů


Svůj profesní životopis spolu s motivačním dopisem prosím zašlete na . Vybraní zájemci budou pozváni k pohovoru s ředitelem ÚVT a kolegy, kteří se zabývají vývojem nového systému.


Analytik/analytička vývoje informačního systému (2 pozice)

Zařazení:

UK > ÚVT > Oddělení systémů vědy, projektů a mobilit

Pracovní poměr:

na dobu neurčitou, plný nebo zkrácený (0,8) pracovní úvazek

Nástup:

dohodou

Požadované vzdělání:

SŠ s maturitou (preferováno vzdělání v IT, není podmínkou)

Co budete dělat?

 • analyzovat požadavky na úpravu systému

 • tvořit technické zadání pro vývojáře

 • testovat dodané řešení

 • vést technickou dokumentaci

 • pomáhat s odstraňováním problémů při práci se systémem

 • psát databázové dotazy v SQL

 • navrhovat rozhraní pro integraci s dalšími systémy

 • pečovat o udržitelný rozvoj svěřeného modulu informačního systému

Co nabízíme?

 • smysluplnou práci u prestižního zaměstnavatele

  • patříme mezi 1 % nejlépe hodnocených univerzit na světě

  • jsme nejstarší a největší univerzita ve střední Evropě

 • příjemné pracovní prostředí

  • pracoviště v centru Prahy (Petrská ulice)

  • práce v malém týmu s přátelskou atmosférou

 • pružná pracovní doba s možností home-office

 • plný nebo zkrácený úvazek (0,8)

 • 5 týdnů dovolené, 5 dnů osobního rozvoje

 • další vzdělávání, využívání rekreačních středisek a knihoven, slevy a výhody u partnerů univerzity

Co požadujeme?

 • analytické myšlení, systematický přístup

 • pečlivost, zvídavost a ochotu učit se novým věcem

 • schopnost samostatné i týmové práce

 • znalost SQL (tvorba dotazů na pokročilé úrovni)

 • Chrome, Firefox, Edge – vč. DevTools

 • MS Windows 10/11, Word, Excel, Outlook na pokročilé úrovni

 • srozumitelnou komunikaci v češtině a angličtinu na úrovni pro čtení technické dokumentace

Co je výhodou?

 • vzdělání v IT či příbuzných technických směrech

 • orientace v Bootstrap v3/v4, UML, Archimate

 • znalost prostředí/frameworků Verso

 • zkušenost s CASE nástroji a databázovými manažery


Svůj profesní životopis prosím zašlete na . Vybraní zájemci budou pozváni na online schůzku s týmem a vedoucím oddělení a v případě úspěšnosti dále k pohovoru s ředitelem.


Procesní analytik/analytička (evidence publikací a hodnocení vědy)

Zařazení:

UK > ÚVT > Oddělení systémů vědy, projektů a mobilit

Pracovní poměr:

na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek

Nástup:

dohodou

Požadované vzdělání:

SŠ s maturitou (preferováno vzdělání v IT, není podmínkou)

Oddělení systémů vědy, projektů a mobilit rozšiřuje tým pečující o provoz a rozvoj informačního systému, který slouží tisícům uživatelů z celé Univerzity Karlovy, o pozici procesního analytika/analytičky se zaměřením na oblasti evidence publikační činnosti, vědeckých personálních identifikátorů a hodnocení vědy.

Co budete dělat?

 • analyzovat potřeby ve svěřené oblasti a navrhovat řešení

 • zjišťovat potřeby klíčových uživatelů pro další rozvoj systému

 • prezentovat stávající i nové funkcionality klíčovým uživatelům

 • podporovat a školit klíčové uživatele

 • vést dokumentaci (procesní popisy a schémata, metodické pokyny, návody, manuály)

 • pomáhat s odstraňováním problémů při práci se systémem

Co nabízíme?

 • smysluplnou práci u prestižního zaměstnavatele

  • patříme mezi 1 % nejlépe hodnocených univerzit na světě

  • jsme nejstarší a největší univerzita ve střední Evropě

 • příjemné pracovní prostředí

  • pracoviště v centru Prahy (Petrská ulice)

  • práce v malém týmu s přátelskou atmosférou

 • pružná pracovní doba s možností home-office

 • plný úvazek

 • 5 týdnů dovolené, 5 dnů osobního rozvoje

 • další vzdělávání, využívání rekreačních středisek a knihoven, slevy a výhody u partnerů univerzity

Co požadujeme?

 • analytické myšlení, systematický přístup

 • pečlivost, zvídavost a ochotu učit se novým věcem

 • samostatnou i týmovou práci

 • porozumění analytické dokumentaci a požadavkům

 • rychlou orientaci v procesech v rámci svěřené agendy

 • schopnost popsat navržené řešení, jeho argumentaci a komunikaci s klíčovými uživateli

 • schopnost připravit a prezentovat stručný report o stavu projektu

 • srozumitelnou komunikaci v češtině a angličtinu na úrovni pro čtení technické dokumentace

 • MS Windows 10/11, Word, Excel, Outlook – práce na pokročilé úrovni

Co je výhodou (nikoli podmínkou)?

 • Bc. vzdělání nebo praxe ve vysokoškolském prostředí

 • orientace ve vysokoškolském prostředí

 • zkušenost s evidencí publikační činnosti a RIV (IS VaVaI)

 • znalost citačních norem a pravidel

 • orientace v UML, Archimate

 • znalost prostředí/frameworku Verso

 • tvorba SQL dotazů


Svůj profesní životopis prosím zašlete na . Vybraní zájemci budou pozváni na online schůzku s týmem a vedoucím oddělení a v případě úspěšnosti dále k pohovoru s ředitelem.


Procesní analytik/analytička (mobility, habilitace, výběrová řízení)

Zařazení:

UK > ÚVT > Oddělení systémů vědy, projektů a mobilit

Pracovní poměr:

na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek

Nástup:

dohodou

Požadované vzdělání:

SŠ s maturitou (preferováno vzdělání v IT, není podmínkou)

Oddělení systémů vědy, projektů a mobilit rozšiřuje tým pečující o provoz a rozvoj informačního systému, který slouží tisícům uživatelů z celé Univerzity Karlovy, o pozici procesního analytika/analytičky na oblasti evidence mobilit, administrace výběrových řízení na pozice akademických pracovníků, administrace habilitačních a jmenovacích řízení, poskytování nabídky dalšího vzdělávání a elektronického hlasování.

Co budete dělat?

 • analyzovat potřeby ve svěřené oblasti a navrhovat řešení

 • zjišťovat potřeby klíčových uživatelů pro další rozvoj systému

 • prezentovat stávající i nové funkcionality klíčovým uživatelům

 • podporovat a školit klíčové uživatele

 • vést dokumentaci (procesní popisy a schémata, metodické pokyny, návody, manuály)

 • pomáhat s odstraňováním problémů při práci se systémem

Co nabízíme?

 • smysluplnou práci u prestižního zaměstnavatele

  • patříme mezi 1 % nejlépe hodnocených univerzit na světě

  • jsme nejstarší a největší univerzita ve střední Evropě

 • příjemné pracovní prostředí

  • pracoviště v centru Prahy (Petrská ulice)

  • práce v malém týmu s přátelskou atmosférou

 • pružná pracovní doba s možností home-office

 • plný úvazek

 • 5 týdnů dovolené, 5 dnů osobního rozvoje

 • další vzdělávání, využívání rekreačních středisek a knihoven, slevy a výhody u partnerů univerzity

Co požadujeme?

 • analytické myšlení, systematický přístup

 • pečlivost, zvídavost a ochotu učit se novým věcem

 • samostatnou i týmovou práci

 • porozumění analytické dokumentaci a požadavkům

 • rychlou orientaci v procesech v rámci svěřené agendy

 • schopnost popsat navržené řešení, jeho argumentaci a komunikaci s klíčovými uživateli

 • schopnost připravit a prezentovat stručný report o stavu projektu

 • srozumitelnou komunikaci v češtině a angličtinu na úrovni pro čtení technické dokumentace

 • MS Windows 10/11, Word, Excel, Outlook – práce na pokročilé úrovni

Co je výhodou (nikoli podmínkou)?

 • Bc. vzdělání nebo praxe ve vysokoškolském prostředí

 • orientace ve vysokoškolském prostředí

 • zkušenost s administrativou mobilit či výběrových řízení

 • zkušenost s administrativou habilitačních řízení

 • zkušenost s jednáním a hlasováním orgánů

 • orientace v UML, Archimate

 • znalost prostředí/framework Verso

 • tvorba SQL dotazů


Svůj profesní životopis prosím zašlete na . Vybraní zájemci budou pozváni na online schůzku s týmem a vedoucím oddělení a v případě úspěšnosti dále k pohovoru s ředitelem.


Správce počítačové sítě LAN

Požadujeme

 • středoškolské vzdělání (v oboru výhodou)

 • velmi dobrou orientaci v IT problematice

 • velmi dobré vystupování, zákaznickou orientaci

 • dobrou teoretickou znalost ethernet sítí + protokolů TCPIP

 • praktické zkušenosti s konfigurací síťových prvků LAN (min. ethernet přepínače)

 • časovou flexibilitu

 • řidičské oprávnění skupiny B

 • samostatnost, spolehlivost, pečlivost

 • proaktivní přístup k řešení problémů

 • vysoké pracovní nasazení, schopnost a ochota učit se novým věcem

 • praxe na podobné pozici min. 1 rok

Upřednostňujeme

 • znalost OS MS Windows, Android, IOS s pohledu síťování

 • praktické zkušenosti s konfigurací přepínačů CISCO, HP

 • teoretické či praktické zkušenosti s Wi-Fi technologiemi (např. ARUBA)

 • čistý trestní rejstřík

Náplň práce

 • podpora uživatelů kolejní Wi-Fi sítě v rámci celé společnosti (výjezdy po ČR)

 • správa prvků sítě LAN primárně v objektech kolejí, samostatné řešení problémů

 • komunikace s uživateli prostřednictvím helpdeskového systému L2, L3

Nabízíme

 • vstřícné jednání

 • zajímavé platové ohodnocení dle zkušeností a schopností

 • výhledově možnost dalšího vzdělávání (školení, certifikace)

 • možnost stát se součástí přátelského pracovního kolektivu

 • další benefity pro zaměstnance UK

 • služební notebook, mobilní telefon


Pokud Vás tato pracovní nabídka zaujala, zašlete nám prosím svůj strukturovaný životopis emailem na adresu .Poslední změna: 8. červen 2022 08:36 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústav výpočetní techniky

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Adresa pracoviště:

Petrská 3

2. a 3. patro

Praha 1, 110 00


Telefon: +420 224 491 647

E-mail:


Jak k nám