Repozitář závěrečných prací


Repozitář závěrečných prací poskytuje přehled o závěrečných pracích obhajovaných na UK, včetně plných textů těchto prací a jejich posudků.


Repozitář slouží jako databáze závěrečných prací studentů UK ve smyslu § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, pro zveřejňování závěrečných prací studentů UK v souladu s čl. 18a Studijního a zkušebního řádu UK a čl. 6a Rigorózního řádu UK a Opatřením rektora č. 6/2010 ve znění Opatření rektora č. 14/2014.


Přístup do repozitáře je anonymní, tedy bez zadání přihlašovacích údajů, a umožňuje vyhledávat a prohlížet jak údaje o pracích, tak zobrazovat plné texty prací, jejich příloh a texty posudků k pracím.


Do repozitáře jsou systematicky ukládány závěrečné práce, u nichž proběhla obhajoba, a to od 29. 9. 2010. Od roku 2010 jsou do repozitáře postupně doplňovány práce, u nichž proběhla obhajoba v období od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010.


Více informací o postupu evidence a zveřejňování elektronické podoby závěrečných prací na UK lze nalézt v metodickém materiálu. Tento postup je pro jednotlivé fakulty dále upraven opatřeními děkanů fakult, ilustrativní vzor opatření děkana je k dispozici zde.


Repozitář je provázán rozhraními na Informační systém Studium, z něhož přebírá údaje o pracích a vlastní soubory prací, a na knihovní systém Aleph, do něhož předává metainformace o pracích pro účely jejich katalogizace.


Přístup

Přístup do repozitáře je anonymní, tedy bez zadání přihlašovacích údajů.

Repozitář závěrečných prací - vstup do aplikace


Kontakt a podpora

Podporu repozitáře závěrečných prací na ÚVT lze kontaktovat prostřednictvím aplikace Poradna.Poslední změna: 16. prosinec 2014 19:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústav výpočetní techniky

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Adresa pracoviště:

Petrská 1180/3

Praha 1, 110 00


Telefon: +420 224 491 647

E-mail:


Jak k nám