Dokumenty

Dokumenty související s využíváním a správou počítačové sítě UK

Počítačovou sítí Univerzity Karlovy se rozumí soubor technických prostředků informačních a komunikačních technologií (dále jen „ICT“), a to včetně (nikoliv však výhradně) kabeláže, síťových prvků, serverů, počítačů, mobilních zařízení a jiných speciálních zařízení výpočetní techniky umožňujících uživatelům přístup k provozovaným službám. Počítačová síť UK může být dále rozdělena na části, které mají vlastní provozovatele.


Na tomto místě jsou udržovány aktuální dokumenty, které souvisí s provozem počítačové sítě UK a využíváním jejích služeb.


Dokumenty související s využíváním počítačové sítě UK určené uživatelům.


Dokumenty související se správou počítačové sítě UK určené správcům.
Poslední změna: 31. srpen 2017 14:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústav výpočetní techniky

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Adresa pracoviště:

Petrská 1180/3

Praha 1, 110 00


Telefon: +420 224 491 647

E-mail:


Jak k nám