Personální systém WhoIS

Personální systém WhoIs plní úlohu centrální evidence osob, které mají nějaký vztah k UK (zaměstnanců, studentů, účastníků programů celoživotního vzdělávání, členů orgánů univerzity a fakult atd.), organizační struktury UK a personálních (zejména profesních a kariérních) údajů. WhoIs má tři základní části:


  • modul pro uzavírání pracovněprávních vztahů (pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce),

  • modul „Seznam kontaktů“ pro zadávání kontaktních informací na zaměstnance univerzity a jejich vyhledávání a prezentaci prostřednictvím webu UK a fakult,

  • modul pro evidenci programů PRVOUK, členů jejich rad a účastníků.


Kromě těchto dvou základních částí obsahuje WhoIs další moduly, které využívají některé fakulty, např.:

  • Elektronické výplatní pásky,

  • Stravenky – výpočet nároků na stravné zaměstnanců a evidence vydaných stravenek.


WhoIs je zdrojem dat o osobách a pracovněprávních vztazích pro řadu dalších systémů a aplikací (např. je provázán obousměrným rozhraním s Informačním systémem Studium), zejména však pro mzdový systém EGJE.


Kontakt a podpora

Pracovníci personálních oddělení fakult a součástí a fakultní správci WhoIs využívají pro zadávání požadavků na podporu Redmine, frontu „WhoIs Fakulty“.


Ostatní uživatelé mohou kontaktovat ÚVT prostřednictvím aplikace Poradna.Poslední změna: 3. červen 2020 16:49 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústav výpočetní techniky

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Adresa pracoviště:

Petrská 1180/3

Praha 1, 110 00


Telefon: +420 224 491 647

E-mail:


Jak k nám