Projekty

Na této stránce průběžně informujeme o projektech, které jsou připravovány a řešeny zaměstnanci ÚVT.Seznam řešených projektů:


Ústav výpočetní techniky se aktuálně podílí na řešení těchto projektů:


Název projektu

Program

Výzva

Číslo projektu

Stav projektu

Poslední aktualizace

Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově - VRR RROP VVV02_17_044CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008562


Žádost o podporu podána, čeká se na vydání rozhodnutí


30. 5. 2018

Archiv řešených projektů:

Název projektu

Program

Výzva

Číslo projektu

Stav projektu

Poslední aktualizace

Vytvoření bezpečnostního týmu CSIRT (CSIRT-CUNI pracoviště), vybudování monitorovacích systémů pro podporu řešení bezpečnostních incidentů a detekci anomálií v datových sítích Univerzity Karlovy v Praze, zapojení Univerzity Karlovy do systému pro sdílení informací o detekovaných bezpečnostních událostech Warden (http://warden.cesnet.cz).


Fond rozvoje CESNET


2014/2


549


Projekt obhájen


16. 3. 2017

Poslední změna: 30. květen 2018 14:48 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústav výpočetní techniky

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Adresa pracoviště:

Petrská 3

2. a 3. patro

Praha 1, 110 00


Telefon: +420 224 491 647

E-mail:


Jak k nám