• Uživatelské účty a hesla

Uživatelské účty a hesla

 • Centrální správa účtů a hesel

  Všichni zaměstnanci, studenti a další uživatelé (držitelé průkazu UK) mají automaticky založený účet v Centrální autentizační službě UK (CAS). Tento účet slouží k přihlašování k centrálním univerzitním aplikacím (zejména k IS UK) a současně může být napojen na fakultní počítačové sítě tak, aby uživatel měl pouze jedno přihlašovací jméno a heslo pro všechny aplikace a sítě na UK.


 • Autentizační a adresářové služby

  Pro interní univerzitní aplikace nabízíme adresářovou službu, která prostřednictvím LDAP protokolu umožňuje autentizace uživatelů v CAS a získávání vybraných informací o přihlášených uživatelích.


 • Připojení externích účtů a služeb

  Pro synchronizaci uživatelských účtů (automatické zakládání účtů, synchronizace hesel s CAS) nabízíme službu zasílání notifikace dat o uživatelích v XML formátu. 


 • Přihlašování k externím aplikacím a službám (Shibboleth)

  Služba umožňuje tzv. SSO (Single Sign-On) pro webové aplikace, federativní autentizaci (přihlašování k externím službám pomocí účtu z domácí instituce).


 • Osobní certifikáty

  Studenti a zaměstnanci s účtem v CAS UK mají možnost zdarma získat osobní certifikáty od certifikační autority TCS, která je akceptovaná většinou prohlížečů bez další konfigurace.
Poslední změna: 16. prosinec 2014 19:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústav výpočetní techniky

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Adresa pracoviště:

Petrská 1180/3

Praha 1, 110 00


Telefon: +420 224 491 647

E-mail:


Jak k nám