Přístup do sítě pro zaměstnance RUK a vybraných součástí

Poskytování služeb zaměstnancům - doména UVTUK

Ústav výpočetní techniky poskytuje v areálu RUK, části areálu KRYSTAL a na vybraných detašovaných pracovištích služby přístupu do zaměstnanecké sítě. Služby jsou poskytovány

a zaměstnancům těchto vysokoškolských ústavů, jiných pracovišť a účelových zařízení:

Specifikace poskytovaných služeb

Zaměstnanci uvedených pracovišť mohou získat uživatelský účet v doméně UVTUK, který jim umožní využívat následující služby:

  • přihlášení na počítačích zapojených v doméně UVTUK,

  • poštovní schránka o velikosti 1GB s webovým rozhraním -  https://outlook.office.com s adresou ve tvaru jmeno.prijmeni@ruk.cuni.cz,

  • místo na síťovém disku (H:) o velikosti 1GB, cestovní profil o velikosti 30MB,

  • zálohování obsahu poštovní schránky a dat na síťovém disku (data uložená na lokálních discích zaměstnaneckých PC či NB se nezálohují)

  • možnost připojení do VPN pro vzdálený přístup,

  • možnost přihlašovat se do sítí v rámci projektu  eduroam,

  • nárok na poskytnutí uživatelské podpory při řešení problémů s instalovaným HW či SW.

Zřízení účtu v doméně

O zřízení účtu pro zaměstnance musí požádat emailem na vedoucí oddělení.

Při žádosti o založení účtu v doméně UVTUK je žádoucí, aby uživatel splňoval následující podmínky:

Zrušení účtu v doméně

Při ukončení pracovního poměru zaměstnance je vedoucí oddělení povinen nahlásit na datum ukončení pracovního poměru. Pokud uživatel nemá na RUK, ÚVT, SBZ či ÚK jiný pracovní poměr (ověří ÚVT na personálním oddělení RUK), bude mu přístup k výše uvedeným službám zablokován ke dni ukončení pracovního poměru (nebo nahlášení o ukončení poměru vedoucím pracoviště).


Na písemnou žádost bývalého zaměstnance s písemným souhlasem vedoucího pracoviště je možné dočasně přesměrovat zasílání elektronické pošty na jinou elektronickou adresu a umožnit přístup k síťovému disku a službě VPN. Vždy však bude na každou zprávu doručenou na elektronickou adresu bývalého zaměstnance automaticky odeslána odpověď informující o skutečnosti, že byl doručen na adresu bývalého zaměstnance Rektorátu Univerzity Karlovy a zda jsou E-mailové zprávy doručené na tuto adresu přeposílány či nikoliv, a to ve formátu:


Vážený odesilateli, Vaše zpráva byla doručena do osobní emailové schránky bývalého zaměstnance RUK či příslušné součásti Univerzity Karlovy. Tato zpráva není přeposílána. Pokud komunikujete v pracovní záležitosti, obratťe se prosím na vedoucího příslušného oddělení (pro vyhledání můžete využít personální aplikaci whois).

Administrátoři domény UVTUK.


nebo


Vážený odesilateli, Vaše zpráva byla doručena do osobní emailové schránky bývalého zaměstnance RUK či příslušné součásti Univerzity Karlovy. Tato zpráva byla na základě žádosti bývalého zaměstnance přeposlána na jeho soukromý email, avšak emailová schránka bude v dohledné době zrušena. Pokud komunikujete v pracovní záležitosti, obratťe se prosím na vedoucího příslušného oddělení (pro vyhledání můžete využít personální aplikaci whois).

Administrátoři domény UVTUK.


Přístup k obsahu síťového disku a obsahu emailové korespondence bývalého zaměstnance jiným zaměstnancům UK je možné realizovat buď s písemným souhlasem bývalého zaměstnance nebo na základé písemné žádosti vedoucího pracoviště (který nese veškeré důsledky takového rozhodnutí).


Po 2 měsících od ukončení pracovního poměru bude účet v doméně uživateli zrušen a data na síťovém disku smazána a e-mailová schránka uživatele deaktivována.

Zablokování účtu v doméně

Zablokování účtu v doméně jsou oprávněni provést zaměstnanci ÚVT pouze v případě podezření ze zneužití účtu či jiného bezpečnostního incidentu. O této skutečnosti jsou povinni bez prodlení informovat uživatele a poskytnout mu součinnost při nápravě. Zablokování uživatelského účtu v doméně nebo přístupu k některým poskytovaným službám z jiných důvodů je možné realizovat pouze na základě písemné žádosti vedoucího pracoviště.
Poslední změna: 29. březen 2023 10:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústav výpočetní techniky

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Adresa pracoviště:

Petrská 1180/3

Praha 1, 110 00


Telefon: +420 224 491 647

E-mail:


Jak k nám