Informační systém Studium

Systém určený studentům, pedagogům, uchazečům o studium na UK i účastníkům programů celoživotního vzdělávání, zajišťující kompletní podporu studijní agendy.


Informační systém Studium (IS Studium) provází každého studenta Univerzity Karlovy od zahájení až po dokončení studia. Informační systém slouží studentům především pro zápisy předmětů, přihlašování ke zkouškám a výběr a odevzdávání závěrečných prací.


Studijní informační systém využívá přes 70 000 registrovaných uživatelů (studentů, pedagogů a účastníků programů celoživotního vzdělávání). Vybrané části systému jsou přístupné také bez přihlášení (např. přehled vyučovaných studijních programů a oborů, přehled vyučovacích předmětů a především přihláška ke studiu), přístup bez přihlášení využívá rovněž několik desítek tisíc uživatelů.


Přístup do IS Studium - přihlášení

Uživatelé webové části IS Studium (studenti, pedagogové, účastníci programů celoživotního vzdělávání a veřejnost) se do systému přihlašují na webové adrese https://is.cuni.cz/studium.


Přihlašovací uživatelské jméno a heslo pro vstup do IS Studium:

  • Uživatelské jméno - jako uživatelské jméno lze použít číslo osoby (uvedeno na průkazu studenta/zaměstnance UK pod fotkou) nebo login ze systému CAS (Centrální autentizační služby Univerzity Karlovy). Pro zjištění loginu podle čísla osoby je k dispozici aplikace.

  • Heslo je používáno ze systému CAS.


Přístup do IS Studium - bez přihlášení

K prohlížení informací souvisejících se studiem na Univerzitě Karlově a jeho fakultách je možné využít anonymní přístup.


Kontakt a podpora

Studenti a vyučující prosím kontaktujte Vašeho fakultního správce IS Studium:

Fakulta

Fakultní správce

Katolická teologická fakulta

Ing. Tereza Fatková

Evangelická teologická fakulta

Mgr. Klára Maturová

Husitská teologická fakulta

Ing. Marie Marková

Právnická fakulta

Ing. Stanislav Potěšil, Michal Palásek

1. lékařská fakulta

Ing. Hana Mezuliáníková, Roman Patočka

2. lékařská fakulta

Zdeněk Procházka, Mgr. Jana Čechová

3. lékařská fakulta

Mgr. Marek Ploc

Lékařská fakulta v Plzni

Ing. Lenka Křikavová

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Bc. Jan Freiberg, Bc. Jiří Černohorský

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

RNDr. Václav Koula, Mgr. Hana Kučerová, Ing. Miroslav Rydval

Filozofická fakulta

Mgr. Michal Cáp, Bc. Jakub Vozáb

Přírodovědecká fakulta

RNDr. Jana Rubešová, Ph.D., Michal Švojgr, Kamila Řehořová

Matematicko-fyzikální fakulta

Mgr. Petr Jedelský, RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D.

Pedagogická fakulta

Mgr. Petr Svoboda, Jaroslav Kukla

Fakulta sociálních věd

Ing. Pavel Kot, Bc. Vojtěch Brázda

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Mgr. Vladimír Kocour

Fakulta humanitních studií

Bc. Eva Horáčková, Ing. Jan Vaněk


Pracovníci studijních oddělení zpravidla mohou využít helpdeskový systém SUP dodavatele systému. Případně lze kontaktovat podporu na ÚVT prostřednictvím aplikace Poradna.


Ostatní informace

Více informací o provozu a rozvoji IS Studium, včetně metodických materiálů týkajících se práce s IS Studium, lze nalézt na webu UK.Poslední změna: 14. červenec 2022 13:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústav výpočetní techniky

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Adresa pracoviště:

Petrská 1180/3

Praha 1, 110 00


Telefon: +420 224 491 647

E-mail:


Jak k nám