Vzdálený přístup na RUK

Pro vzdálený přístup z počítače připojeného mimo lokální síť v areálu RUK (např. z eduroamu či domácí sítě) k nabízeným síťovým službám (přístup na síťové disky, možnost tisku, přístup na terminálový server DOLPHIN) je nutno nejprve realizovat VPN připojení. Připojení VPN je možné realizovat více způsoby dle přiložených návodů.


Preferováno je využití pomocí IPSec, které umožňuje připojení i ze sítí s překladem portů. K realizaci je nezbytné instalovat speciální software (návod nabízí využití Cisco VPN klienta či Shrew Soft VPN klienta).


U počítačů s operačními systémemy Windows2000 či WindowsXP je dále možné využít vzdálený přístup prostřednictvím protokolu PPTP - připojení nastavte podle návodu zde). Upozorňujeme, že používání těchto zastaralých operačních systémů (bez pravidelné aktualizace bezpečnostních chyb operačního systému) je rizikové.


Obdodobně je podrobně popsán postup připojení k terminálovému serveru.


Poslední změna: 16. prosinec 2014 19:56 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústav výpočetní techniky

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Adresa pracoviště:

Petrská 3

2. a 3. patro

Praha 1, 110 00


Telefon: +420 224 491 647

E-mail:


Jak k nám