Nákup HW a SW

Nákup HW a SW

Ústav výpočetní techniky nabízí službu nákupu IT zařízení (PC, NB, tiskárny, příslušenství) ev. SW pro odbory RUK a další součásti, které využívají služeb ÚVT v souvislosti s doménou UVTUK. Pro uživatele je nákup zařízení prostřednictvím ÚVT výhodný především proto, že ÚVT přebírá odpovědnost za dodržení vnitřních postupů při nákupu zařízení, zároveň centralizovaný nákup často umožní získání výhodnějších cen. Nákup pracovních stanic či notebooků pro nové zaměstnance zajišťuje ÚVT na základě žádosti vedoucího odboru RUK či ředitele součásti. ÚVT zároveň zajišťuje jejich instalaci a přípravu pro zapojení do domény. Obdobně je možné na žádost zajistit nákup a předinstalaci požadovaného SW. Potřebujete-li zajistit nákup jakéhokoliv HW či SW, požádejte svého vedoucího, aby se obrátil na oddělení uživatelské podpory. Při nákupu nevhodného zařízení bez konzultace s oddělením uživatelské podpory se vystavujete riziku, že zařízení nebude do domény začleněno ev. nebude vůbec umožněno jeho připojení k síti.


Poslední změna: 20. březen 2017 15:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústav výpočetní techniky

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Adresa pracoviště:

Petrská 1180/3

Praha 1, 110 00


Telefon: +420 224 491 647

E-mail:


Jak k nám