Terminálový server DOLPHIN

Zaměstnanci RUK s účtem v doméně UVTUK mohou využít terminálového serveru pro přístup k pracovní poště (Outlook) i k souborům na síťových discích. K tomu je nutné připojit se na "vzdálenou plochu" terminálového serveru dolphin.uvtuk.cuni.cz.


V operačním systému Windows 7 a vyšších je přímo od výrobce k dispozici program Remote Desktop Connection (Připojení ke vzdálené ploše). V české verzi je program umístěn ve složce Programy -> Příslušenství. Následující postup platí pro operační systém Windows 7. Pro vyšší verze je postup obdobný.Po jeho spuštění budete dotázáni na adresu serveru. Zadejte adresu dolphin.uvtuk.cuni.cz a stiskněte tlačítko Connect (Přípojit).Zobrazí se přihlašovací dialog. Zadejte jméno a heslo pro doménu UVTUK stějně, jako když se přihlašujete na počítači v kanceláři. Tedy např. pokud máte uživatelské jméno "vomacka", zadejte "UVTUK\vomacka".Po přihlášení máte k dispozici většinu programů jako na počítači v kanceláři (zejména balík MS Office) a tedy i program Microsoft Outlook, který můžete použít pro čtení pracovní pošty. Můžete využívat i sdílené disky H: (\\handyman\users\%username%) a S: (\\handyman\data).


Terminálový server je kromě případné údržby k dispozici stále. Pokud potřebujete připojení přímo na počítač v kanceláři, je postup obdobný. Před připojením ke vzdálené ploše je ale potřeba připojit se do VPN (virtuální privátní síť). Návody jsou k dispozici zde: VPN s IPSec. Před prvním připojením je také potřeba aktivovat přístup ke vzdálené ploše na příslušném počítači. To může udělat jen někdo z techniků ÚVT - kontakt.


Je samozřejmé, že pro připojení ke vzdálené ploše musí být cílový počítač zapnutý.
Poslední změna: 13. říjen 2015 15:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústav výpočetní techniky

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Adresa pracoviště:

Petrská 1180/3

Praha 1, 110 00


Telefon: +420 224 491 647

E-mail:


Jak k nám