Oddělení síťové infrastruktury

Vedoucí: Bc. Aleš Houdek


Náplň oddělení:

Na základě pověření účastníků společnosti Pasnet oddělení zajišťuje a řídí:

Operační centrum sítě Pasnet

 • zajištění nepřetržitých provoz dohledového centra sítě

 • konfigurace a údržba síťových prvků

 • monitorování sítě, statistiky, netflow,...

 • projektování připojení nových lokalit univerzity, konzultace plánování lokálních sítí fakult/možností zvýšení kapacity připojení

 • pomoc se zajištěním bezpečnosti připojených sítí při dos útoku i při běžném provozu

 • koordinace a zajištění servisních a nájemních smluv

 • dle pokynů koordinační skupiny realizovat a koordinovat další rozvoje metropolitní sítě

 • zajišťení nezbytné součinnost se sdružením Cesnet z.s.p.o. při využívání síťových služeb Velké Infrastruktury

 • připojování neúčastníků v rámci DČ


Více informací ohledně metropolitní sítě Pasnet a nabídce služeb najdete na http://www.pasnet.cz. Najdete zde mj. i aktuální stav sítě.


Kontakt na dohledové centrum OC Pasnet (nonstop provoz): +420603494291,


Oddělení síťové infrastruktury dále primárně zajišťuje tyto činnosti:

Správa celouniverzitních síťových služeb

 • správa DNS domén druhé úrovně UK,

 • zajišťování základních síťových služeb pro UK (DNS servery) a podpora fakultních správců těchto služeb,

 • správa IP prostoru UK, přidělování IPv4 a IPv6 adres,

 • řešení síťových bezpečnostních incidentů.

Správa lokálních sítí v areálech RUK a JINONICE

 • konfigurace aktivních síťových prvků (switche, routery, firewally)

 • správa pomocných serverů pro podporu služeb v lokálních sítích

 • monitoring lokálních sítí

Správa kolejních sítí

 • správa přípojek kolejních objektů

 • správa LAN sítí v objektech kolejí KaM

 • konfigurace aktivních síťových prvků (switche, routery, firewally)

 • správa centrálniho kolejního firewallu

 • správa pomocných serverů pro podporu služeb v lokálních sítích

 • monitoring lokálních sítí

Správa WiFi sítě ve vybraných objektech

V objektech RUK a v některých dalších objektech UK (blíže viz stránka o pokrytí) jsou dostupné následující WiFi sítě spravované ÚVT UK:

 • eduroam - http://eduroam.cuni.cz - hlavní WiFi síť pro zaměstnance a studenty UK

 • uk-visitors - http://visitors.cuni.cz - síť pro návštěvníky akcí pořádaných v prostorách UK (konference, semináře, apod.)

 • uk-events - http://events.cuni.cz - speciální síť dostupná pouze v objektech RUK pro některé typy pořádaných akcí

 • uk-simple - http://uk-simple.cuni.cz - slouží pouze pro nastavení zařízení uživatelů pro WiFi síť eduroam
Poslední změna: 13. únor 2023 14:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústav výpočetní techniky

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Adresa pracoviště:

Petrská 1180/3

Praha 1, 110 00


Telefon: +420 224 491 647

E-mail:


Jak k nám