Rozcestník

Funkce rozcestníku slouží k možnosti vytvoření, uskupení a zvýraznění sekcí s uzly, které jsou pro návštěvníky webu důležité. Tyto sekce mají svůj vlastní nadpis a odkazují na konkrétní stránky webu nebo i mimo něj.

Na hlavní straně vždy vytváříme vždy rozcestník se 4 sekcemi. V podstránkách pak se 3 sekcemi.
Pro vytvoření Rozcestníku je třeba založit nový uzel na úrovni souboru "Celouniverzitní šablona", vyplnit název, nastavit typ dokumentu na "Rozcestník" a stisknout OK.Dovnitř tohoto uzlu vytváříme poduzly (v případě hlavní strany 4 a v případě podstránek 3 poduzly), které budou tvořit jednotlivé "dalždice". Těmto uzlům je třeba přiřadit typ dokumentu "Rozcestník".
(pohled z venku)Pod tyto uzly následně vytváříme další uzly, které už budou odkazovat na stránky, jež jsou pro návštěvníky webu důležité. Těmto uzlům se přiřazuje typ dokumentu "Textový dokument".
Uvnitř těchto uzlů nastavujeme v záložce "Informace" link pro přesměrování v rámci webu. Pokud potřebujeme odvézt návštěvníky na externí web, použijeme URL.
(pohled z venku)

Poslední změna: 11. leden 2016 16:04 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústav výpočetní techniky

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Adresa pracoviště:

Petrská 1180/3

Praha 1, 110 00


Telefon: +420 224 491 647

E-mail:


Jak k nám