Sekční obrázek

Sekční obrázek představuje využití hlavního obrázku pro danou sekci uzlůpoduzlů daného uzlu. Sekční obrázek vypadá následovně:Principem je, že dětské uzly automaticky přebírají sekční obrázek z prvního nadřazeného uzlu, který má tento sekční obrázek nastaven. Dětský uzel může nastavit vlastní obrázek, který se bude zobrazovat nebo se zvolí možnost, že se nemá vykleslovat sekční obrázek vůbec.


Nastavení

Nastavení sekčního obrázku vypadá následovně:Nastavení se skládá ze tří volitelných možností:

  • 1. Renderovat sekční obrázek - umožňuje nastavit jaký obrázek se má pro daný uzel použít. Buď lze přebrat obrázek z rodičovskho, nebo nepřebírat a použít vlastní sekční obrázek a nakonec vynutit nezobrazování sekčního obrázku.

  • 2. Zapustit obsah do sekčního obráku - Jedná se o lehkou úpravu struktury stránky uzlu, kde se obsah uzlu lehce zanoří do spodní části sekčního obrázku.

  • 3. Sekční obrázek - Jedná se o pole pro nahrání sekčního obrázku.


Ukázka
Poslední změna: 11. listopad 2021 10:05 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústav výpočetní techniky

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Adresa pracoviště:

Petrská 1180/3

Praha 1, 110 00


Telefon: +420 224 491 647

E-mail:


Jak k nám