Záložky

Záložky se používají pro umístění obsahu uzlů pod klikatelná tlačítka. Obsah záložky se vždy zobrazí po kliknutí na danou záložku.


Použití záložek funguje na podobném principu jako použití dlaždic.

  • Můžeme buď vytvořit na domovské stránce typ uzlu "Záložky". Jako jednotlivé záložky se použijí podřízené (dětské) uzly

  • Můžeme vytvořit uzel typu "Záložky" kdekoli v adresářové struktuře webu (podobně jako v předchozí možnosti) a poté využít textovou komponentu "Záložky" a na daný uzel se odkázat.

Jednotlivé poduzly (jednotlivé záložky) musí být viditelné, jinak se nezobrazí v záložkách.


Do podřízených uzlů se může vložit většina typů uzlů (textový uzel, kalendář, aktuality).


Barva záložek se bere podle nastavené barvy webu.


Pro záložky se dá nastavit "Zobrazit nadpis". Toto zaškrtnuté nastavení zobrazí název uzlu záložek nad záložkami.


Velikost jednotlivých záložek (tlačítek) automaticky počítá prohlížeč na základě dostupné šířky, délce textu (název uzlu) a počtu záložek. Pokud je záložek více a prohlížeč už nemá místo, pak se záložky automaticky přesunou na další řádek.


Počet záložek není omezený.


Záložky na domovské stránce

Pro vytvoření záložek na domovské stránce je postup následující:


  1. vytvořit uzel typu "Záložky" v kořenovém adresáři webu

  2. pod tento vytvořený uzel vytvořit poduzly jako jednotlivé záložky. Každý tento poduzel může být následujícího typu: Textový dokument, aktuality, kalendář, rychlé odkazy

  3. všechny tyto poduzly musí mít nastaveno zaškrtávátko "Zobrazovat v menu"

  4. pokud je cílem vytvořit zanořené záložky - pak je potřeba vytvořit poduzel typu "Záložky" a rekurzivně postupovat od kroku 2.


Ukázka záložek na domovské stránce

Záložky jako obsah textového uzlu

Pro vytvoření záložek kdekoli na webu jakožto obsah uzlu, je postup následující:


  1. kdekoliv v adresářové struktuře je potřeba vytvořit uzel typu "Záložky" a vytvořit podřízené uzly (stejně jako v případě záložek na domovské stránce)

  2. v textovém editoru kliknout na následující ikonu

  3. poté otevřít dialogové okno komponenty

  4. dále je potřeba najít vytvořený uzel typu "Záložky" z kroku 1 a kliknout na něj (nerozklikávat, pouze ho zvýraznit) a dát OK


Ukázka záložek jako textový obsah uzlu

Zanoření záložek pod sebe

Záložky se dají zanořovat do sebe. Tím vznikne jakýsi interaktivní rozcestník.

V uzlu typu "Záložky" se vytvoří uzel také typu "Záložky" a takto se může zanořovat do dalších úrovní.

Výsledkem je následující ukázka (červeně je zvýrazněná naklikaná cesta v cílovému uzlu).


Ukázku můžete také vidět na tomto odkazu.

Vytvoření záložky, která přesměruje na URL


Uvnitř uzlu typu "Záložky" se vytvoří uzel typu "textový dokument" nastaví se mu v Informacích pole "URL". Tím vznikne klikatelné tlačítko, které nezobrazí textový obsah záložky, ale přesměruje na nastavenou URL adresu.
Poslední změna: 10. říjen 2023 14:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústav výpočetní techniky

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Adresa pracoviště:

Petrská 1180/3

Praha 1, 110 00


Telefon: +420 224 491 647

E-mail:


Jak k nám