Aktuality

Aktuality jsou externí aplikací napojenou na jednotlivé webové stránky, čímž umožňují sdílet jednotlivé aktuality s ostatními weby, které používají systém Document Globe.

Zobrazování a třídění aktualit

Aktuality zobrazují na hlavní straně webových stránek, v seznamu aktualit a archivu aktuality. Hlavní strana zobrazuje poslední 3 (nebo 6 - v závislosti na nastavení sekce Aktualit) aktuality s nejnovějším datem publikace. A dále ty aktuality, které mají své složce "Informace k aktualitě" zaškrtnutý checkbox u položky "Zobrazit jako hlavní aktualitu".


Z hlavní strany jsou aktuality automaticky přesouvány do seznamu aktuality, kde jsou tříděny sestupně na zázkladě data publikace.


Po expirování data publikace jsou aktuality automaticky přesunuty do archivu aktualit.

Přidání aktualit na hlavní stránku

Pro vytváření aktuality je tedy nutné mít přístupy do složky Aktuality v Seznamu Webů UK a přidělená práva k zakládání a editaci aktualit příslušného webu.Celouniverzitní šablona je navržena tak, aby zobrazovala hlavní aktuality v karuselu na hlavní straně a 3 až 6 pod karuselem. Ostatní aktuality se sestupně dle data publikace zobrazují v seznamu aktualit. Po vypršení publikační doby jsou jednotlivé aktuality automaticky přesunuty do archivu aktualit.


Abychom mohli zobrazovat aktuality na hlavní straně, je třeba založit nový uzel na úrovni souboru "Celouniverzitní šablona", vyplnit název, nastavit typ dokumentu na "Aktuality" a stisknout OK.Uvnitř vytvořeného uzlu rozklikneme soubor "Aktuality". V položce "Výběr databáze aktualit" zvolíme aktuality příslušící danému webu. Pokud nevidíte potřebnou databázi, je pravděpodobné, že k ní nemáte přístup. V tom případě kontaktujte naši podporu.


Dále nastavte počet aktualit, které chcete zobrazovat na hlavní straně.


Uzel Aktualit už pouze publikujeme zaškrtnutím checkboxu a kliknutím na ozubená kolečka.

Založení nové aktuality

Pro vytvoření nové aktuality se je potřeba nejprve přepnout na web "Seznam Webů/AKTUALITY", a poté si v seznamu dostupných složek otevřít tu, která odpovídá Vaší organizaci či webu.Pro každou aktualitu je třeba vytvořit nový uzel. Ten vytvoříme klávesou F7 nebo kliknutím na tlačítko "F7 Nový uzel". Tento uzel rozklikneme a v dialogovém okně vyplníme název uzlu, zvolíme typ dokumentu "news" a stiskneme OK.Nově vytvořený uzel rozklikneme a do složky "Článek" napíšeme a naformátujeme potřebný text Aktuality.

Ve složce "Informace k aktualitě" nastavíme a vyplníme patřičné parametry:  • Datum umístění - Datum, ke kterému se aktualita vztahuje.

  • Datum expirace - Datum, kdy je aktualita přesunuta do archivu.

  • Aktualita se dá prokliknout - Funkcionalita umožňuje návštěvníkům webu prokliknout se do detailu aktulity (obsahu složky "Článek").

  • Zobrazit jako hlavní aktualitu - Funkce pro zobrazení aktuality pod karuselem bez ohledu na datum umístění aktuality.

  • Text - Text, který se bude zobrazovat jako anotace v okamžiku, kdy aktualita bude přemístěna do seznamu aktualit nebo do archivu.

  • Obrázek k článku - Obrázek, který bude zobrazován u aktuality na hlavní straně a dále v seznamu a archivu. Obrázek je třeba nahrát v rozměru 153x130px.

  • Aktuality - V této části je třeba zaškrtnout, ke kterému webu aktualita bude příslušet. Je možné zobrazovat aktualitu i na více webových stránkách, které běží na DG.


Pokud chcete aktualitu vypublikovat na webových stránkách, zaškrtněte checkbox daného uzlu aktuality a klikněte na ozubená kolečka.


Poslední změna: 13. leden 2017 10:10 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústav výpočetní techniky

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Adresa pracoviště:

Petrská 3

2. a 3. patro

Praha 1, 110 00


Telefon: +420 224 491 647

E-mail:Jak k nám