Události

Aktuality jsou externím webem propojeným s jednotlivými webovými stránkami, čímž umožňují sdílet události s ostatními weby, které používají systém Document Globe.


Kalendář na hlavní straně je zobrazován po měsících s možností listování a značí ty dny, které jsou obsazeny událostí, červeným kolečkem. Kalendář označí vždy pouze den začátku události.


Dále kalendář vypisuje název, ilustrační obrázek a anotaci událostí, které se konají zvolený den. Defaultně se zobrazují události k aktuálnímu dni.


V seznamu událostí se řadí pouze aktuální události a to od nejdříve pořádané akce. Události, které pozbyly platnosti jsou automaticky z webových stránek odstraněny.


Každou akci v seznamu událostí je možné propojit s Google kalendářem nebo poštovním klientem (např. Outlook).


V seznamu akcí se také nachází funkcionalita "Ohlásit novou akci", která slouží návštěvníkům webových stránek k upozornění administrátora na akci, která by mohla být zajímavá pro ostatní návštěvníky webových stránek. K tomu slouží formulář, jehož obsah je odeslán na emailovou adresu nastavenou v sekci "Události" na úrovni složky "Celouniverzitní šablona".


Vytvoření nové události

Událost vznikne vytvořením nového uzlu v Událostech příslušného webu. Kliknutím na tlačítko "F7 Nový uzel" nebo stisknutím kláves F7 se otevře dialogové okno, do kterého je třeba zadat název událostí. Typ dokumentu je v případě událostí přednastaven na "event". Stisknutím tlačítka OK se událost vytvoří a okno se zavře.V detailu vytvořené události je třeba vyplnit obsah události v záložce "Článek" a detaily události v záložce "Info o události".


 • Datum začátku

 • Datum konce

 • Podtitul

 • Text

 • Druh akce

 • Organizátor

 • Email na organizátora

 • Telefon na organizátora

 • Webové stránky akce

 • Odkaz na program

 • Místo konání akce

 • Cílová skupina

 • Rezervace

 • Vstupné

 • Bezbariérový přístup

 • Kontaktní email

 • Vzkaz pro administrátora - nepoužíváme

 • Možnost přihlášení

 • Obrázek

 • Negenerovat tabulku - používáme v případě, že nechceme, aby se ze zadaných parametrů vygenerovala tabulka


V případě, že nevyplníme některé parametry, nebudou se ani jejich názvy na webu zobrazovat.Pro korektní zobrazení události na webu je třeba zaškrtnout checkbox příslušného kalendáře a publikovat uzel události kliknutím na ozubené kolečko.


V přední části webu se pak událost zobrazí v kalendáři na hlavní straně webu a v seznamu událostí. V kalendáři se vždy zakroužkuje pouze den, kdy událost začíná.(pohled na detail akce z venku)Poslední změna: 11. leden 2016 16:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústav výpočetní techniky

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Adresa pracoviště:

Petrská 1180/3

Praha 1, 110 00


Telefon: +420 224 491 647

E-mail:


Jak k nám