Obrázky a fotogalerie

Vkládat obrázky do těla článku nebo aktuality je možné buď jednotlivě nebo prostřednictvím funkce fotogalerie. Všechny obrázky, které chceme k textu přiložit, musíme nejprve nahrát do složky Soubory příslušného uzlu. Jako obrázky lze použít formáty .jpg, .jpeg, a .gif.

Prostý obrázek

Pokud chcete nahrát jednoduchý obrázek do těla článku nebo aktuality použijte ikonku "Obrázek" v nabídkové liště. Ikonka s následně umístí do těla stránky.. Po rozkliknutí otazníku, vyberte již nahraný obrázek ze složky Soubory nebo nahrajte disku vašeho počítače obrázky nové.Modul Obrázků disponuje několika funkcemi, které umožňují obrázek libovolně formátovat:

  • Popis obrázku.

  • Rámeček (ohraničení obrázku).

  • Změna velikosti obrázku.

  • Otevření obrázku v plné velikosti (v případě, že byla velikost upravena).

  • Nastavení odkazu obrázku.

Fotogalerie

Funkce fotogalerie slouží k přehlednému seskupení obrázků s možností jejich rozkliknutí do plné velikosti a detailního zobrazení.


K vytvoření fotogalerie slouží ikona "Obrázková galerie".


Kliknutím umístíte ikonu do těla stránky a následné rozkliknutí této ikony zobrazí dialogové okno s funkcemi pro vytvoření obrázkové galerie.V dialogovém okně v záložce "Obrázky" se zobrazí seznam obrázků, které jsou nahrané ve složce Soubory daného uzlu.

Označením myší zvolte obrázky, ze kterých chcete fotogalerii vytvořit a za použití šipek v prostřední části okna přesuňte obrázky do prava.


Jednoduchá šipka slouží k přesunu vybraných obrázků. Dvojitá šipka přesune všechny obrázky, ze složky Soubory do fotogalerie. Pořadí obrázků je možné určit použitím tlačítek "Nahoru" a "Dolů"


Popis obrázku a jméno fotogalerie jsou nepovinné, ale poslouží k větší přehlednosti pro administrátora.


V záložce "Nastavení" si zvolte parametry fotogalerie i jednotlivých obrázků.V případě, že chcete přidat do fotogalerie další obrázky nebo naopak nějaké ubrat, opět ikonku rozklikněte a postupujte stejně jako při zakládání fotogalerie.


Video návod pro vytváření fotogalerie najdete zde


Poslední změna: 11. leden 2016 16:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústav výpočetní techniky

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Adresa pracoviště:

Petrská 1180/3

Praha 1, 110 00


Telefon: +420 224 491 647

E-mail:


Jak k nám