Nadpisy sekcí a jejích číslování

Funkce Sekce slouží k vytváření nadpisů různých velikostí a k formátování textu do několika typů seznamů. Systém DG je nastaven tak, že pomáhá udržovat formátování nadpisů od největšího po nejmenší. Proto při vytvoření článku nebo aktuality, automaticky vkládá Sekci do záhlaví těla pro vložení hlavního nadpisu (H1). Ostatní nadpisy, které vložíte, budou menší (H2, H3...).

Vytvoření a velikost nadpisu pomocí Sekce

Pokud chcete vložit nový nadpis, umístěte kurzor do těla článku nebo aktuality a klikněte na ikonku "Přidat sekci".V těle článku nebo aktuality se vám objeví žlutě podbarvený pruh, do kterého můžete vepsat text. V roletce vpravo ponechte volbu "Nic".


Pokud chcete vytvořit sekci hlubší úrovně (podřazená sekce s menším nadpisem), použijte šipky, které k tomuto účelu slouží. Nevytvářejte ale sekce nižších úrovní bez pořádně vyplněných nadpisů nadřazených sekcí (nebo-li, nesnažte se tímto trikem zmenšit velikost fontu nadpisů, dizajn webové prezentace byl předepsán grafikem).Vhodným strukturováním textu do sekcí docílíte pro návštěvníky webových stránek lepší orientace v textu stránky.

Číslování sekcí

Pro nadpisy sekcí je možné použít také různé druhy automatického číslování jejich nadpisů (pomocí čísel, malých nebo velkých písmen, bodů). Druh číslování je možno navolit v liště vpravo.S každou další přidanou sekcí stejné úrovně se bude v případě čísel nebo písmen úroveň odrážky navyšovat. V případě, že vložíte Sekci a snížíte její úroveň pod úroveň poslední Sekce, dojde k vypisování pořadí znovu od začátku číslování.

Odstranění sekce

V případě, že chcete Sekci smazat, umístěte kurzor do Sekce a klikněte na ikonku "Odebrat sekci". Tím dojde k odstranění funkce sekce při zachování textu, který jste do sekce vepsali.Video návod pro práci se sekcemi naleznete zde


Poslední změna: 11. leden 2016 19:03 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústav výpočetní techniky

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Adresa pracoviště:

Petrská 1180/3

Praha 1, 110 00


Telefon: +420 224 491 647

E-mail:


Jak k nám