Zásady tvorby obsahu dokumentů

Zásady tvorby obsahu dokumentů

Nadpisy

 • Vytvářet zásadně pomocí standardní nabídky klienta.

 • První a další úrovně – možnost vynechání prvního nadpisu – ale potom negenerovat obsah dokumentu (zůstává prázdná odrážka).

 • Nepoužívat formátování (např. podtrhávání, barvu) v nadpisech – ve výsledném dokumentu se tyto změny neprojeví.

 • Z nadpisů nelze vytvářet odkazy.

 • Po importu XML dokumentu se nadpis standardně generuje jako číslovaný, což můžeme změnit. K dispozici máme tyto možnosti: odrážky, malé písmeno, velké písmeno, číslo a bez odrážky (nic).

Poznámka: Pro tvorbu nadpisů je možné používat standardní zvýrazňování textu – tučné písmo, barvu, kurzívu (podtržení výjimečně), ale ztrácíme tím výhody, které nabízí nadpisy vytvořené pomocí DGC – odkazování na část dokumentu, generování obsahu, globální změna stylu nadpisu.


Tvorba uzlu

 • Pořadí uzlů – měníme pomocí rozbalovacího menu v levém menu, které obsahuje písmena abecedy. Původní pořadí respektuje pořadí při zadání.

 • Název uzlu se ve struktuře zobrazuje, proto volit vhodný název uzlu (pokud možno volit tu nejkratší variantu, zobrazuje se v "cestě").


Odkazy

 • Externí odkazy se (nezvolíme-li jinak) otevírají přes celé okno. Při jeho vytváření můžeme zvolit také možnost otevření odkazu v novém okně prohlížeče.

 • Při vytváření odkazů nepoužívejte odkazy typu "odkaz najdete zde", "klikněte zde", apod.


Tabulky

 • Šířku tabulky volte s ohledem na zobrazení v prohlížeči (při rozlišení 800x600).

 • U velkých tabulek ověřte zobrazení ve formátu PDF. V případě potřeby změňte zobrazení formátu PDF na šířku (v záložce Nastavení).

 • Tabulku, ve které zvolíte možnost neviditelného ohraničení, lze využít také k další úpravě vzhledu dokumentu (např. text do sloupců, obrázek s textem,…). Tuto možnost však využívejte "s rozumem" a pouze v případech, kdy je to skutečně nutné.

 • Fungují i vnořené tabulky.

.

Formátování písma

 • Základní barvu písma v dokumentu a barvu nadpisů a odkazů není potřeba nastavovat, je nastavena pomocí stylů pro daný web. V případě potřeby lze však v ojedinělých případech a pouze na některých webech barvu písma v dokumentu nastavit (ne však u nadpisů a odkazů).

 • Nastavení velikosti písma nelze v dokumentu nastavit, velikost je dána předepsaným zobrazováním na daném webu.


Zarovnávání do bloku

 • Nefunguje u celého dokumentu, jen u aktuálního odstavce.


Seznamy

 • Nevytvářet příliš vnořenou strukturu seznamů.

 • Při tvorbě seznamu je výhodnější nejprve napsat text (co odstavec, to položka seznamu), a poté označit a vytvořit seznam.


Obrázky

 • Velikost obrázku volte s ohledem na rozlišení 800x600. Vyplatí se zkontrolovat vzhled dokumentu v PDF formátu a případně zvolit vytvoření PDF dokumentu na šířku.

 • Každý obrázek by měl mít vyplněn alternativní text. Slouží například pro nevidomé (počítač tento text může hlasitě přečíst) nebo pro uživatele, kteří si nepřejí zobrazovat obrázky (například kvůli pomalému připojení).


Odstraňování odkazu, tabulky, seznamu

 • Ikona Odebrat označené komponenty zruší odkaz, tabulku či seznam, ale zachová text v nich obsažený.


Poslední změna: 16. prosinec 2014 19:57 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústav výpočetní techniky

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Adresa pracoviště:

Petrská 1180/3

Praha 1, 110 00


Telefon: +420 224 491 647

E-mail:


Jak k nám