Oddělení systémů vědy, projektů a mobilit

Vedoucí: Mgr. Jan Popelka


Náplň činnosti oddělení:

Oddělení zabezpečuje ve spolupráci s odborem pro vědu a výzkum, ústřední knihovnou UK, odborem projektové podpory, odborem zahraničních vztahů, odborem výstavby a dalšími odbory Rektorátu a ostatními odděleními Ústavu výpočetní techniky správu, správu, podporu a rozvoj informačního systému IS Věda, informačního systému pro podporu elektronických voleb a elektronického hlasování orgánů a portálu pro další vzdělávání zaměstnanců, což znamená:

  • přípravu koncepčních návrhů pro rozvoj a architekturu systémů

  • procesní analýzu potřeb v rámci evidence vnitřní klasifikace vědních oborů, vědeckých identifikátorů, projektů a výsledků, administrace interních soutěží, procesů vnitřního hodnocení tvůrčí činnosti, programu základní institucionální podpory vědy a výzkumu (Cooperatio), evidence zaměstnaneckých mobilit, administrace výběrových řízení dle Řádu výběrových řízení UK,

  • přípravu zadání dodavateli na rozvoj systému

  • integraci s dalšími univerzitními systémy i externími systémy

  • testování provedených úprav

  • koordinaci celouniverzitní struktury podpory uživatelů systému a přímé poskytování podpory klíčovým uživatelům systému (především univerzitní koordinátoři, univerzitní referenti a fakultní koordinátoři jednotlivých evidencí)Poslední změna: 1. červen 2022 16:07 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústav výpočetní techniky

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Adresa pracoviště:

Petrská 3

2. a 3. patro

Praha 1, 110 00


Telefon: +420 224 491 647

E-mail:


Jak k nám