Oddělení analýz a provozu informačních systémů

Vedoucí: Ing. Štěpánka Fikaisová, MBA


Náplň činnosti oddělení:

Náplň činnosti oddělení se dělí do dvou hlavních okruhů:

  1. Analýza požadavků na rozvoj informačních systémů a aplikací, komunikace s dodavateli těchto systémů a aplikací, testování změn a rozšíření těchto systémů a jejich nasazování do provozu.

  2. Správa a podpora provozu systémů a aplikací, které jsou součástí informačního systému UK. Jde jak o systémy a aplikace vyvinuté interním vývojem, tak pořízené dodavatelsky, s výjimkou Informačního systému Studium, jehož podporu zajišťuje Oddělení studijního informačního systému, a Informačního systému Věda, který spravuje Oddělení systémů vědy a výzkumu.


Jde především o následující systémy a aplikace:Poslední změna: 30. srpen 2021 17:27 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústav výpočetní techniky

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Adresa pracoviště:

Petrská 3

2. a 3. patro

Praha 1, 110 00


Telefon: +420 224 491 647

E-mail:


Jak k nám