Oddělení ekonomického informačního systému a systému spisové služby

Vedoucí: Ing. Vít Vrba


Oddělení zajišťuje především činnosti:


  1. Řízení projektu implementace ekonomického informačního systému univerzity,

  2. Analýzu požadavků na implementaci ekonomického informačního systému univerzity, včetně integrací tohoto systému na další informační systémy UK, zajištění součinnosti dodavateli tohoto systému a součinnosti Ekonomickému odboru rektorátu při přípravě a implementaci ekonomického systému univerzity,

  3. Správu a podporu provozu ekonomického informačního systému univerzity,

  4. Analýzu požadavků na rozvoj elektronického systému spisové služby, včetně centrálního úložiště dokumentů, rozvoj datového skladu, rozvoj koncentrátoru plateb a systému pro agendu specializačního vzdělávání lékařů, jejich zadávání dodavatelům a součinnost s dodavateli při řešení těchto požadavků,

  5. Testování změn a rozšíření těchto systémů a jejich nasazování do provozu,

  6. Správu a podporu provozu elektronického systému spisové služby, včetně centrálního úložiště dokumentů, provozu datového skladu, koncentrátoru plateb a systému pro agendu specializačního vzdělávání lékařů.


Spravované a vyvýjené systémy a aplikace:


Systém, aplikace

Kontaktní osoba

Elektronická spisová služba (ESSS)

Josef Písecký

Ing. Jiří Müller

Centrální úložiště dokumentů (CUL)

Ing. Vít Vrba

Koncentrátor plateb (KOPLA)

Ing. Vít Vrba

Datový sklad (DWH)

Ing. Michaela Princová

Hodnocení zaměstnanců

Ing. Libor Daněk

Schvalování faktur

Ing. Libor Daněk

Ekonomický systém (iFis, JASU, nový EIS)

Ing. Vít Vrba

Systém pro správu specializačního vzdělávání lékařů (ALF)

Petra ŠimicováPoslední změna: 22. prosinec 2022 09:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústav výpočetní techniky

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Adresa pracoviště:

Petrská 1180/3

Praha 1, 110 00


Telefon: +420 224 491 647

E-mail:


Jak k nám