Základní informace


Mobilita a roaming v rámci projektu eduroam jsou založeny na tom, že přístupové údaje (jméno a heslo nebo certifikát) od uživatele jsou přes autentizační a autorizační infrastrukturu (AAI) postupně předány organizaci, u níž má uživatel svůj účet (tzv. domovská organizace). Ta potom na základě informací o uživateli rozhodne, zda mu bude umožněn přístup do sítě. Díky tomu je možné identifikovat každý přístup do sítě, resp. identifikovat a ověřit uživatele, který se snaží připojit k síti. Vztahy mezi organizacemi spolupracujícími v rámci projektu eduroam, práva a povinnosti uživatelů a správců sítí jednotlivých organizací jsou definovány v dokumentu roamingová politika.


Sítě začleňené do projektu eduroam jsou nejčastěji realizovány jako bezdrátové sítě (WiFi) podle standardu 802.11a/b/g/n. Pro ověřování uživatelů se používá autentizace podle standardu 802.1x (tzv. network login) s WPA2/AES.


V bezdrátových sítích (WiFi) v rámci projektu eduroam se používá standardizovaný identifikátor sítě (SSID) eduroam. Seznam připojených organizací v rámci české NREN je k dispozici zde. Postup připojení do sítě na UK je popsán zde.


Aby mohl uživatel využívat služby roamingu, musí mít zřízen účet u organizace, která participuje na projektu eduroam a je připojena k AAI. Bližší informace pro zaměstnance a studenty UK jsou uvedeny na stránce přístupové údaje.Návrat na hlavní stránkuNázev a logo eduroam jsou registrovanou ochrannou známkou společnosti TERENA.


Poslední změna: 8. březen 2017 13:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústav výpočetní techniky

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Adresa pracoviště:

Petrská 1180/3

Praha 1, 110 00


Telefon: +420 224 491 647

E-mail:


Jak k nám