Matlab

Univerzita Karlova je vlastníkem Total Academic Headcount (TAH) licence pro MATLAB, Simulink a doplňkové produkty. Zaměstnanci, výzkumníci a studenti mohou tyto produkty používat pro výuku, výzkum a studium. Licence uživatelům umožňuje instalovat si produkty jak na počítače vlastněné univerzitou, tak na soukromé počítače, a to v neomezeném množství.

O programu MATLAB a Simulink

MATLAB je inženýrský nástroj a interaktivní prostředí pro vědecké a technické výpočty, analýzu dat, vizualizaci a vývoj algoritmů, využívaný miliony inženýrů a vědců po celém světě. MATLAB poskytuje řešení v oblastech, jako je aplikovaná matematika, strojové učení, zpracování signálu a komunikace, zpracování obrazu a počítačové vidění, finanční analýza a modelování, návrh řídicích systémů, robotika a mnoha dalších.


Simulink je nadstavba MATLABu pro simulaci a modelování dynamických systémů. Poskytuje uživateli možnost rychle a snadno vytvářet modely dynamických soustav ve formě blokových schémat.


Otevřená architektura MATLABu a Simulinku vedla ke vzniku knihoven funkcí a bloků, nazývaných aplikační knihovny, které rozšiřují použití programů v příslušných vědních a technických oborech. Další skupinu tvoří soubor nástrojů Polyspace, určený pro detekci run-time chyb, ověření správnosti programového kódu a certifikaci.

Produkty dostupné pro univerzitu

MATLAB, Simulink a další produkty jsou dostupné pod TAH licencí pro celou univerzitu. Aplikační oblasti zahrnují:


 • MATLAB

 • Simulink

 • 5G Toolbox

 • Aerospace Blockset

 • Aerospace Toolbox

 • Antenna Toolbox

 • Audio System Toolbox

 • Automated Driving System Toolbox

 • Bioinformatics Toolbox

 • Communications System Toolbox

 • Computer Vision System Toolbox

 • Control System Toolbox

 • Curve Fitting Toolbox

 • Data Acquisition Toolbox

 • Database Toolbox

 • Datafeed Toolbox

 • Deep Learning Toolbox

 • DSP System Toolbox

 • Econometrics Toolbox

 • Embedded Coder

 • Filter Design HDL Coder

 • Financial Instruments Toolbox

 • Financial Toolbox

 • Fixed-Point Designer

 • Fuzzy Logic Toolbox

 • Global Optimization Toolbox

 • GPU Coder

 • HDL Coder

 • HDL Verifier

 • Image Acquisition Toolbox

 • Image Processing Toolbox

 • Instrument Control Toolbox

 • LTE HDL Toolbox

 • LTE System Toolbox

 • Mapping Toolbox

 • MATLAB Coder

 • MATLAB Compiler

 • MATLAB Compiler SDK

 • MATLAB Report Generator

 • Model Predictive Control Toolbox

 • Model-Based Calibration Toolbox

 • OPC Toolbox

 • Optimization Toolbox

 • Parallel Computing Toolbox

 • Partial Differential Equation Toolbox

 • Phased Array System Toolbox

 • Polyspace Bug Finder

 • Polyspace Code Prover

 • Powertrain Blockset

 • RF Blockset

 • RF Toolbox

 • Risk Management Toolbox

 • Robotics System Toolbox

 • Robust Control Toolbox

 • Signal Processing Toolbox

 • SimBiology

 • SimEvents

 • Simscape

 • Simscape Driveline

 • Simscape Electronics

 • Simscape Fluids

 • Simscape Multibody

 • Simulink 3D Animation

 • Simulink Check

 • Simulink Code Inspector

 • Simulink Coder

 • Simulink Control Design

 • Simulink Coverage

 • Simulink Design Optimization

 • Simulink Design Verifier

 • Simulink Desktop Real-Time

 • Simulink PLC Coder

 • Simulink Real-Time

 • Simulink Report Generator

 • Simulink Requirements

 • Simulink Test

 • Spreadsheet Link

 • Stateflow

 • Statistics and Machine Learning Toolbox

 • Symbolic Math Toolbox

 • System Identification Toolbox

 • Text Analytics Toolbox

 • Trading Toolbox

 • Vehicle Network Toolbox

 • Vision HDL Toolbox

 • Wavelet Toolbox

 • WLAN System Toolbox


S licencí MATLAB TAH získaváte přístup i k těmto službám:

Postup získání licence a instalace

Následující postup instalace platí pro individuální zaměstnanecké a studentské licence. Učebny a laboratoře jsou vybaveny plovoucí síťovou licencí, pro detaily kontaktujte administrátora Vaší fakulty. MATLAB Online je dostupný všem uživatelům, kteří si vytvoří účet MathWorks s použitím níže uvedeného odkazu. Pokud máte zájem pouze o MATLAB Online, stačí vykonat jen Krok 1 - Vytvoření účtu. Obrazový návod.

Stažení

 1. Pokud nemáte emailovou adresu končící cuni.cz jděte na office365.cuni.cz a vytvořte si adresu číslo_osoby@o365.cuni.cz

 2. Vytvořte si účet u MathWorks s použitím emailové adresy ze subdomény cuni.cz.

 3. Otevřete položku License Center

 4. Klikněte na Add License v pravém horním rohu.

 5. Zvolte Associate by Activation Key a klikněte na Continue.

 6. U požadavku na Activation Key zadejte:

  • 10815-55529-20846-75278-88613

 7. Přejděte do Download Center

 8. Pro získání aktuální verze klikněte na stahovací tlačítko.

 9. Pro stažení instalátoru klikněte na tlačítko instalátoru.

Instalace a aktivace

 1. Vámi stažený instalátor se nachází ve výchozí složce pro stažené soubory, pokud jste nespecifikovali jinak. Jméno instalátoru je (kde XXXXXX je označení verze):

  • Windows: matlab_XXXXXX_win64.exe

  • Mac OS X: matlab_XXXXXX_maci64.zip

 2. Spusťte instalátor

  • Windows: Dvojklikem spusťte instalátor stažený v předchozím kroku. Spustí se samorozbalovací archiv a následně instalace.

  • Mac OS X: Dvojklikem na soubor stažený v předchozím kroku rozbalíte archiv do adresáře jménem matlab_XXXXXX_maci64, kde XXXXXX je označení verze. Uvnitř adresáře spusťte instalaci dvojklikem na soubor InstallForMacOSX

 3. V instalátoru zvolte Log in with a MathWorks Account a pokračujte podle zobrazených instrukcí.

 4. Až budete vyzváni, zvolte licenci, kterou chcete použít.

 5. Vyberte produkty, které chcete stáhnout a nainstalovat.

 6. Po stažení a instalaci produktů zaškrtněte volbu Activate MATLAB a klikněte na Next.

 7. STUDENTI: U požadavku na uživatelské jméno zkontrolujte, že je zobrazené jméno správně. Poté pokračujte s aktivací.


Obrázkový průvodce instalací krok za krokem.

Jak začít: zjistěte možnosti software a jeho využití

 • TAH resource kit - informace uživatelům TAH licence (studentům, zaměstnancům i administrátorům)

 • MATLAB Academy - kurzy OnRamp - naučte se MATLAB za pouhé 2 hodiny

 • MATLAB online - okamžitý přístup k MATLABu z webového prohlížeče

 • Videos and Webinars - vyhledávání videa podle aplikace nebo produktu Vám umožní dozvědět se o rozsáhlých schopnostech a možnostech využití programu MATLAB & Simulink

 • MATLAB Examples - sbírka kódů k volnému využití a příkladů jejich použití pro MATLAB & Simulink

Podpora

Technickou podporu kontaktujte v následujícím pořadí.Poslední změna: 26. září 2022 15:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústav výpočetní techniky

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Adresa pracoviště:

Petrská 1180/3

Praha 1, 110 00


Telefon: +420 224 491 647

E-mail:


Jak k nám