Jak využívat VoIP

Aby hovor šel přes počítačovou síť, je nutné vytočit určité předčíslí (prefix) - je to obdobné jako při volání mimo budovu, jen místo nuly se točí jiné číslo. Toto předčíslí je bohužel v každé lokalitě jiné (závisí na místní telefonní ústředně):


Před vytočením požadovaného čísla je nutno místo "0" pro volání mimo budovu vytočit:


  • 98 v objektech Karolinum a Celetná 13 v Praze (tj. volání z 224 491 xxx)

  • 94 v objektech Pedagogické fakulty (tj. volání z 221 900 xxx)

  • 8 v objektu Filozofické fakulty - náměstí J. Palacha 2 (tj. volání z 221 619 xxx)

  • 8 v objektu areál Jinonice (tj.volání z 251 080 xxx)

  • 87 v objektu Fakulty tělěsné výchovy a sportu (tj. volání z 220 17x xxx)

  • 55 v objektu FAF Hradec Králové (tj. volání z 495 067 xxx)

Pokračujte vytočením běžného devítimístného čísla.


Na Hydrobiologické stanici Velký Pálenec předčíslí není, volí se rovnou běžné devítimístné číslo


Rektorát a další součásti sídlící v areálu Celetná - Ovocný trh - telefonní hovory s dalšími institucemi zapojenými do projektu jsou automaticky po vytočení (přes předčíslí 0) směrovány do IP sítě (čili bez telefonních poplatků telefonním operátorům).
Příklad:


Budete-li chtít volat z RUK na Masarykovu univerzitu (do Botanické), zadáte následující sekvenci čísel (pro přehlednost jsme ji rozložili do několika řádků a opatřili vysvětlivkami):


98
Vstup do sítě IP telefonie


541512

Masarykova univerzita Brno

xyz


Linka volaného

Další příklad - volání z FAF HK na RUK do Prahy : 55 224 491 xyz
Kontakt a podpora

V případě, že se nemůžete výše uvedeným způsobem dovolat (i to se může stát), použijte standardně spojení přes Český Telecom (přes předčíslí 0) a pokud si vzpomenete a bude Vám to časově vyhovovat, napište o tom informaci (včetně času, čísla volajícího a volaného, event. bližšího popisu problému) na adresu


Email:

Poslední změna: 16. prosinec 2014 19:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústav výpočetní techniky

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Adresa pracoviště:

Petrská 1180/3

Praha 1, 110 00


Telefon: +420 224 491 647

E-mail:


Jak k nám