VoIP na fakultách a součástech

VoIP služby v rámci PBx je možné využívat na těchto pracovištích:


Pro provoz z PBx se využívá stávající karta ISDN-PRI, trunk pro převod na VoIP zakončit v hlasové bráně (gateway - GW) – ta umožňuje spojení mezi telefonní a paketovou sítí, to znamená, že provádí všechen nezbytně nutný fyzický překlad a hlasovou kompresi, a tím dovoluje volání mezi těmito dvěma prostředími. VoIP brána plní funkci v souladu s ITU-T doporučením pro multimediální komunikaci H.323v3, verze3 doporučení H.323 umožňuje oproti první verzi definovat nástroje kvality služby (QoS). Hlasová brána Cisco zajišťuje připojení k veřejné telekomunikační síti. V této bráně dochází k transformaci signálů z paketové sítě do sítě pracující na principu přepojování okruhů. Na signalizační úrovni dochází ke vzájemnému mapování signalizačních zpráv mezi protokoly H.323 a například DSS1, Q.SIG atd.

Hlasové brány jsou obvykle směrovače vybavené příslušnými rozhraními (BRI, PRI) a prostředky pro digitální zpracování signálu (tzv. DSP). Nejčastěji jsou využívány tzv. Integrated Services Router (ISR) platforem 26xx, 28xx, 38xx.Součásti UK


Telefonní číslo


Areál Celetná-Ovocný trh - rektorát UK, části Fakulty sociálních věd a Pedagogické fakulty

224 491 xxx

Pedagogická fakulta

221 900 xxx

Filozofická fakulta

221 619 xxx

Přírodovědecká fakulta

221 951 xxx

Areál Jinonice

251 080 xxx

Fakulta tělěsné výchovy a sportu

220 17x xxx

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

495 067 xxx

Hydrobiologická stanice Přírodovědecké fakulty Velký Pálenec u Blatné

224 491 940

Poslední změna: 16. prosinec 2014 19:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústav výpočetní techniky

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Adresa pracoviště:

Petrská 1180/3

Praha 1, 110 00


Telefon: +420 224 491 647

E-mail:


Jak k nám