Přístupový systém


Rozhraním mezi informačním systémem UK a jednotlivými lokálními přístupovými systémy na fakultách či složkách UK je databáze LDAP, která slouží jako CAS (Centrální autentizační služba), čerpá data z informačního systému a tato data standardním způsobem distribuuje do lokálních systémů jednotlivých fakult a složek UK. Fakulty a složky si tak mohou synchronizovat data o uživatelích, kterým chtějí přidělit určitá práva pro přístup do svých budov a objektů (např. posluchárny, laboratoře atd.). Struktura systému pro řízení vstupů je taková, že údaje o osobách jsou drženy a určovány v centrální části systému a přístupová práva jsou držena a určována pouze na lokálních instalacích přístupových systémů jednotlivých fakult a složek UK (tedy v lokálních systémech a v kontrolérech). Toto řešení umožňuje nejen pokračovat v provozu lokálních systémů při výpadku spojení s centrem, ale také tímto způsobem lze efektivně zařadit do centrálního systému i jiné („cizí“) přístupové systémy. Konkrétně se jedná o stávající a funkční systémy např. na MFF, PedF či PřF. Pro systém Aktion firmy EFG s.r.o., který byl zvolen na základě výběrového řízení, byly stanoveny nejdůležitější požadavky na úpravu jejich běžně dodávaného přístupového systému pro propojení s centrální databází LDAP, tyto úpravy jsou provedeny. Fakulty, které se k systému připojily v rámci projektu svým vlastním rozhraním, také zabezpečily úpravu svých systémů pro připojení na CAS. Další úpravy vybraného přístupového systému (tj. ty, které vzejdou ze zkušeností s provozem inicializačních balíčků na jednotlivých fakultách) budou provedeny v navazujících projektech.Poslední změna: 16. prosinec 2014 19:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústav výpočetní techniky

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Adresa pracoviště:

Petrská 1180/3

Praha 1, 110 00


Telefon: +420 224 491 647

E-mail:


Jak k nám