Office 365

Studenti a zaměstnanci Univerzity Karlovy mají možnost využít bez dalšího zpoplatnění některé z cloudových služeb společnosti Microsoft v rámci předplatného služby M365 zajišťované centrálně univerzitou. Ke službám M365 se přihlásíte na stránce www.office.com prostřednictvím univerzitou přidělené identity cisloosoby@cuni.cz. V rámci licenčního balíku A3 jsou kromě některých dalších aplikací či cloudových služeb (viz kompletní seznam dostupných online služeb) dále k dispozici plné verze programů Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive, OneNote, Publisher, Access pro počítače PC nebo Mac až pro 5 počítačů. Podrobný návod k instalaci desktopových aplikací (Outlook, Word, Excel atp.) naleznete zde. Licence A3 může být v závislosti na příslušnosti k fakultě/součásti přidělována na vyžádání (v případě potřeby kontaktujte svou lokální podporu).Jak nainstalovat aplikace Microsoft 365


Služby v rámci licenčního balíku A1:

Všichni studenti a zaměstnanci mohou využívat online verzi kancelářského balíku Office v rámci licenčního balíku A1:


 • Office online vám umožní tvořit a upravovat dokumenty přímo ve webovém prohlížeči ať jste kdekoliv.

 • mobilní verze programů pro Android, iOS.

 • až 1 TB cloudového úložiště OneDrive pro firmy, ke kterému se dostane odkudkoliv.


 • a další online aplikace, např.

  • Teams můžete využit ke komunikaci a spolupráci na jednotlivých projektech nebo v rámci určitých týmů

  • SharePoint pro tvorbu týmových nebo interních webů

  • populární emailová aplikace Outlook (Exchange online)


Služby v rámci licenčního balíku A3:

V rámci licenčního balíku A3 jsou k dispozici:  

 • plné verze programů Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive, OneNote, Publisher, Access pro počítače PC nebo Mac až pro 5 počítačů. (Podrobný návod k instalaci desktopových aplikací naleznete zde)

 • až 5 TB cloudového úložiště OneDrive.

 • a další online aplikace

  • Bookings – Apl. pro zjednodušení způsobu plánování a správy událostí v rámci organizace i mimo ni.

  • Class Notebook - Můžete si sestavovat přípravy na hodinu v digitálním poznámkovém bloku a vytvářet pracovní prostory pro studenty.

  • Delve - Můžete získat osobní přehledy a důležité informace založené na tom, s kým pracujete a na čem pracujete.

  • Excel - Můžete vyhledávat, propojovat, modelovat nebo analyzovat data a vizualizovat přehledy.

  • Forms - Můžete vytvářet průzkumy, kvízy a hlasování a snadno si prohlížet výsledky v reálném čase.

  • Kaizala - Můžete získat jednoduchou a zabezpečenou mobilní chatovací aplikaci pro práci.

  • Kalendář - Plánujte a sdílejte časy schůzek a událostí a automaticky dostávejte připomenutí.

  • Lidé - Můžete si uspořádat kontaktní informace pro všechny přátele, rodinné příslušníky, kolegy nebo známé.

  • Lists - Umožňuje uživatelům vytváření, sdílení a sledování dat v seznamech.

  • OneDrive - Můžete z jednoho místa ukládat a sdílet soubory nebo k nim přecházet.

  • OneNote - Můžete si zaznamenávat a organizovat poznámky ve všech svých zařízeních.

  • Outlook - Přes známé prostředí Outlooku s širokou nabídkou funkcí můžete využívat e-mail na univerzitní úrovni.

  • Planner - Můžete vytvářet nové plány, organizovat a přiřazovat úkoly, sdílet soubory a udržovat si přehled o průběhu práce.

  • Power Apps - Vytvářejte mobilní a webové aplikace pomocí dat, která už vaše organizace používá.

  • Power Automate - Můžete vytvářet pracovní postupy v rámci aplikací, souborů a dat a tímto způsobem automatizovat časově náročné úkoly.

  • Power BI - Můžete vytvářet dynamické a interaktivní datové řídicí panely, které umožňují různé akce a které můžete sdílet s ostatními.

  • PowerPoint - Můžete navrhovat profesionální prezentace.

  • Project - Můžete vyvíjet plány projektů, přiřazovat úkoly, sledovat průběh a spravovat rozpočty.

  • SharePoint - Můžete sdílet a spravovat obsah, znalosti a aplikace, abyste zlepšili týmovou spolupráci.

  • Staff Notebook - Můžete spolupracovat s pedagogickým sborem a dalšími zaměstnanci školy a sdílet zásady, postupy a kalendáře.

  • Stream - Můžete sdílet videa ze tříd, schůzek, prezentací nebo školení.

  • Sway - Můžete vytvářet a sdílet interaktivní zprávy, prezentace nebo osobní příběhy.

  • Teams - Můžete získat přizpůsobitelný týmový pracovní prostor v Office 365 s chatováním.

  • To Do - Sledujte své úkoly na jednom místě díky inteligentním funkcím, které vám pomohou shromažďovat data, určovat priority a zvládat toho více společně.

  • Visio - Můžete zjednodušovat komplexní informace a předávat je ostatním ve vizuální podobě.

  • Viva Přehledy - Zlepšete svou produktivitu a osobní pohodu s Microsoft Viva Přehledy.

  • Whiteboard - Můžete společně diskutovat nápady a spolupracovat v kreativní oblasti se širokou škálu možností, a to pomocí pera, dotykového ovládání nebo klávesnice.

  • Word - Konečně můžete ukázat svůj talent pro psaní.

  • Yammer - Můžete se spojit se spolupracovníky nebo spolužáky a sdílet informace nebo společně organizovat projekty.


Služby a aplikace poskytované v rámci licenčního balíků A3 mohou využívat studenti a zaměstnanci těchto fakult a součástí:

 • Katolická teologická fakulta

 • Právnická fakulta

 • 1. lékařská fakulta

 • Lékařská fakulta v Plzni

 • Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Filosofická fakulta

 • Přírodovědecká fakulta

 • Matematicko-fyzikální fakulta

 • Pedagogická fakulta

 • Fakulta sociálních věd

 • Fakulta humanitních studií

 • Centrum pro otázky životního prostředí

 • Ústav jazykové a odborné přípravy

 • Koleje a Menzy

 • Rektorát

 • Ústav dějin UK a Archiv UK

 • Ústav výpočetní techniky

 • Centrum pro přenos poznatků a technologií

 • Ústřední knihovna UK

 • Nakladatelství Karolinum

 • Správa budov a zařízení

 • Centrum Krystal


Podpora M365 služeb a aplikací na UK

V případě problémů s přihlášením do M365 cloudu nebo službou exchange (cloudový email) se vždy obracejte primárně na příslušnou fakultní IT podporu. ÚVT jako provozovatel centrálního tenantu poskytuje pouze tzv. L2 podporu fakultním správcům prostřednictvím servicedesku tímto formulářem (dostupný pro fakultní L1 správce M365 po přihlášení). Pokud potřebujete vyřešit problém s aplikací MS teams, doporučujeme navštívit stránky Centra pro podporu elearnignu. Pro ostatní aplikace v tuto chvíli bohužel centrální podpora není poskytována.
Poslední změna: 25. leden 2024 00:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústav výpočetní techniky

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Adresa pracoviště:

Petrská 1180/3

Praha 1, 110 00


Telefon: +420 224 491 647

E-mail:


Jak k nám