Správa dokumentů - datové schránky

Aplikace slouží pro příjem datových zpráv zaslaných univerzitě prostřednictvím datové schránky a určených pro danou fakultu/součást univerzity a pro odesílání datových zpráv do datových schránek orgánů veřejné moci.


Přístup

Přístup do aplikace mají pouze oprávněné osoby jmenované děkanem fakulty, resp. ředitelem součásti. Pro přístup se využívají přihlašovací údaje z CAS (Centrální autentizační služby).


Vstup do aplikace: https://is.cuni.cz/webapps.


Kontakt a podpora

Pro dotazy, problémy a chyby využijte aplikaci Poradna:


Další informace a návody

Další informace a návody jsou k dispozici na webových stránkách UK.


Poslední změna: 16. prosinec 2014 19:56 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústav výpočetní techniky

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Adresa pracoviště:

Petrská 3

2. a 3. patro

Praha 1, 110 00


Telefon: +420 224 491 647

E-mail:


Jak k nám