GAP - evidence grantů a smluvního výzkumu

Aplikace GAP je centralizovanou evidencí řešených grantů a projektů (vč. projektů smluvního výzkumu) na Univerzitě Karlově. Na základě rozhodnutí fakulty/součásti lze aplikaci napojit také na ekonomický systém fakulty a umožnit managementu fakulty a jednotlivým řešitelům sledování čerpání přidělených finančních prostředků.


Přístup

Vstup do aplikace pro uživatele (zaměstnance a studenty) z připojených fakult a součástí UK je na adrese: verso.is.cuni.cz.


Pro přihlášení se používají přihlašovací údaje - osobní číslo zaměstnance/studenta (na průkazce pod fotografií) a heslo nastavené v CAS (Centrální autentizační službě).


Kontakt a podpora

Kontakty na podporu jsou uvedeny na webových stránkách UK.


Další informace

Více informací o aplikaci


Čtěte také novinku a připojte se do GAPu.Poslední změna: 28. červen 2018 17:53 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústav výpočetní techniky

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Adresa pracoviště:

Petrská 3

2. a 3. patro

Praha 1, 110 00


Telefon: +420 224 491 647

E-mail:


Jak k nám