uk-visitors

Síť uk-visitors je určena návštěvníkům akcí (konference, semináře) pořádaných v prostorách UK:


  • Karolinum (Ovocný trh 560/5 + Celetná 20, Praha 1)


  • Areál Jinonice (U Kříže 8, Praha 5 - Jinonice)


V uvedených objektech je k dispozici WiFi síť s SSID (název sítě) uk-visitors. Pokrytí odpovídá pokrytí WiFi sítě eduroam.


Účty pro účastníky akcí jsou zakládány na žádost organizátora příslušné akce. Každý účastník musí mít svůj účet (jméno a heslo). Hromadné, resp. anonymní účty nebudou zakládány. Organizátor musí včas (minimálně 3 pracovní dny předem) dodat seznam všech účastníků akce ve formátu XLS [prázdný soubor zde] nebo CSV (hodnoty oddělené středníkem). Seznam musí obsahovat u každého účastníka v oddělených sloupcích jméno, příjmení a domovskou organizaci. Dále je nutné dodat název akce, datum a místo konání a kontakt (email a telefon) na organizátora akce, s nímž je možné řešit případné bezpečnostní incidenty. Zmíněný seznam účastníků a další údaje je nutné zaslat v uvedeném termínu na adresu:


Uživatelům jsou pomocí DHCP přidělovány IPv4 adresy z rozsahu 88.208.126.0/24. Provoz ze sítě není filtrován s výjimkou protokolu SMTP (25/tcp) a protokolů SMB/RPC 135, 137-139, 445 TCP i UDP. Jako SMTP server je možné použít smtp.visitors.cuni.cz.


Po připojení do sítě je uživatel při pokusu o přístup na nějakou existující WWW stránku přesměrován na přihlašovací portál. Tam se musí přihlásit pomocí jména a hesla.Dotazy, připomínky:


Poslední změna: 27. duben 2018 11:46 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústav výpočetní techniky

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Adresa pracoviště:

Petrská 1180/3

Praha 1, 110 00


Telefon: +420 224 491 647

E-mail:


Jak k nám