Návody k použití

Návod k použití


Aby hovor šel přes počítačovou síť, je nutné vytočit určité předčíslí (prefix) - je to obdobné jako při volání mimo budovu, jen místo nuly se točí jiné číslo. Toto předčíslí je bohužel v každé lokalitě jiné (závisí na místní telefonní ústředně):


Před vytočením požadovaného čísla je nutno místo "0" pro volání mimo budovu vytočit:


  • 98 v objektech Karolinum a Celetná 13 v Praze (tj. volání z 224 491 xxx)

  • 94 v objektech Pedagogické fakulty (tj. volání z 221 900 xxx)

  • 8 v objektu Filozofické fakulty - náměstí J. Palacha 2 (tj. volání z 221 619 xxx)

  • 8 v objektu areál Jinonice (tj.volání z 251 080 xxx)

  • 87 v objektu Fakulty tělěsné výchovy a sportu (tj. volání z 220 17x xxx)

  • 55 v objektu FAF Hradec Králové (tj. volání z 495 067 xxx)

Pokračujte vytočením běžného devítimístného čísla.


Na Hydrobiologické stanici Velký Pálenec předčíslí není, volí se rovnou běžné devítimístné čísloPříklad:


Budete-li chtít volat z RUK na Masarykovu univerzitu (do Botanické), zadáte následující sekvenci čísel (pro přehlednost jsme ji rozložili do několika řádků a opatřili vysvětlivkami):


98
Vstup do sítě IP telefonie


541512

Masarykova univerzita Brno

xyz


Linka volaného

Další příklad - volání z FAF HK na RUK do Prahy : 55 224 491 xyz

Problémy


Rektorát a části Pedagogické fakulty a Fakulty sociálních věd sídlící v areálu Celetná - Ovocný trh - telefonní hovory s dalšími institucemi zapojenými do projektu jsou automaticky po vytočení (přes předčíslí 0) směrovány do IP sítě (čili bez telefonních poplatků telefonním operátorům).V případě, že se nemůžete výše uvedeným způsobem dovolat, použijte standardně spojení přes Český Telecom (přes předčíslí 110).Ostatní pracoviště - v případě, že se nemůžete výše uvedeným způsobem dovolat (i to se může stát), použijte standardně spojení přes Český Telecom (přes předčíslí 0) a pokud si vzpomenete a bude Vám to časově vyhovovat, napište o tom informaci (včetně času, čísla volajícího a volaného, event. bližšího popisu problému) na adresu

Příloha: Projekt Hlasové služby v síti CESNET2


Poslední změna: 8. březen 2017 13:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústav výpočetní techniky

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Adresa pracoviště:

Petrská 1180/3

Praha 1, 110 00


Telefon: +420 224 491 647

E-mail:


Jak k nám