• ÚVT
  • Projekty
  • CRP – Optimalizace a automatizace procesů EIS

CRP – Optimalizace a automatizace procesů EIS

Koordinátor za UK: Štěpánka Fikaisová

Projekt je zaměřený na zvýšení dostupnosti ekonomických informací vysokých škol. V projektu je zapojených 26 vysokých škol. Koordinátorem projektu je ČVUT.

Hlavní cíle projektu

  • technickými prostředky a organizačními opatřeními omezit zatížení pracovníků vysokých škol zbytnou administrativou, omezit duplicitní evidence a činnosti a současně zpřesnit kvalitu vykazovaných ekonomických informací

  • Cílový stav, kterého má být řešením projektu dosaženo, je technické zhodnocení systémů ekonomicko-správních ERP a/nebo obnova a doplnění související technologické infrastruktury v prioritních oblastech

Výstupy projektu

  • Upgrade a doplnění technologií centrálního úložiště dokumentů pro aplikace EIS

  • Dílčí optimalizace a úpravy v EIS (iFis), včetně implementace tenkého klienta
Poslední změna: 12. srpen 2022 12:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústav výpočetní techniky

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Adresa pracoviště:

Petrská 1180/3

Praha 1, 110 00


Telefon: +420 224 491 647

E-mail:


Jak k nám