Doména JINONICE - informace pro uživatele


english version


Každý student nebo zaměstnanec Univerzity Karlovy může získat uživatelský účet v doméně JINONICE, který mu umožní využívat následující služby:


 • přihlášení na počítačích zapojených v doméně JINONICE - např. počítačové učebny (FF a 1.LF) + další počítače některých fakult

 • poštovní schránka o velikosti 250MB s webovým rozhraním -  https://webmail.jinonice.cuni.cz

 • místo na síťovém disku (H:) o velikosti 100MB, cestovní profil o velikosti 30MB

 • možnost připojení do  VPN pro přístup k  informačním zdrojům UK

 • možnost přihlašovat se do sítí v rámci projektu  eduroam


Zaměstnancům FF, FHS a 1.LF zakládá účty v doméně výhradně místní IT oddělení (LVT) příslušné fakulty.


Ostatní zaměstnanci mohou o účet požádat prostřednictvím formuláře poradny:  http://www.jinonice.cuni.cz/poradna.


Studenti mohou požádat o založení účtu elektronicky - viz dále.


Pro založení účtu v doméně JINONICE musí uživatel splnit následující podmínky:


Postup pro získání účtu


1. Ověření stavu účtu v doméně JINONICE na adrese 

https://user.jinonice.cuni.cz/login


Zadejte svoje číslo osoby (je uvedeno na průkazu studenta pod fotografií).


 

Pokud účet není založen, stiskněte tlačítko založit a vyčkejte na založení účtu. Potom postup opakujte. Pokud je účet založen, pokračujte krokem 2.


 

2. Nastavení doménového hesla prostřednictvím CAS UK (Centrální Autentizační Služba UK) -  https://cas.cuni.cz


Zadejte číslo osoby (na průkazu UK pod fotografií) a heslo pro CAS. Pokud heslo pro CAS neznáte, nebo jste ho zapoměli, navštivte výdejní centrum průkazů a požádejte o vydání nového hesla. Více informací je uvedeno na stránce

https://cas.cuni.cz/doc/about.


 

Klikněte na kartu Heslo pro JINONICE, zadejte nové heslo pro doménu a stiskněte tlačítko Nastavit heslo. Požadavky na hesla v doméně JINONICE jsou následující:


 • Platnost hesla je 180 dní.

 • Minimální délka hesla je 7 znaků.

 • Heslo nesmí obsahovat jméno, příjmení, ani login.

 • Heslo musí obsahovat znaky alespoň ze tří následujících kategorií: malá písmena, VELKÁ písmena, číslice, speciální znaky (např. !@#$%^&*, interpunkce).

  České znaky raději nepoužívejte, v některých aplikacích by heslo nefungovalo.Pokud jste zadali heslo vyhovující uvedeným požadavkům, došlo k jeho uložení do domény. Zároveň se zobrazí i přihlašovací jméno (login) účtů, u nichž bylo heslo nastaveno.Nyní je vhodné ověřit si, zda je účet funkční na stránce  https://user.jinonice.cuni.cz. Zadejte uživatelské jméno (login) a nové heslo pro doménu.

 

 

Pokud je všechno v pořádku, zobrazí se následující stránka. Vpravo nahoře by měla být fotografie stejná, jakou máte na průkazu UK. Tuto stránku můžete použít pro budoucí změny hesla v doméně a také k nastavení hesla pro připojení do sítí v rámci projektu eduroam.


Na této stránce je mj. zobrazena Vaše emailová adresa (přístup k poště viz dále) a také datum vypršení hesla. Před vypršením hesla Vám přijde emailem upozornění s výzvou ke změně hesla.


Účet je platný po dobu studia. Po ukončení studia (dle dat z IS UK) bude u účtu nastavena expirace na datum ukončení studia + 31 dní.


  

Heslo pro eduroam


Pro přihlašování do sítí v rámci projektu eduroam se z bezpečnostních důvodů používá tzv. sekundární heslo (síťové heslo).


Zadejte nové heslo pro eduroam. Heslo musí mít alespoň 7 znaků a nesmí být shodné s heslem do domény, nebo s uživatelským jménem (loginem).Heslo pro eduroam bylo uloženo a je zobrazeno Vaše uživatelské jméno pro eduroam (viz červený rámeček dole), které se skládá z uživatelského jména v doméně (loginu) a tzv. realmu (domény).


Přístup k poště (e-mailu)


Následující informace platí zejména pro studenty. Zaměstnancům se poštovní přihrádky v doméně zakládají pouze na vyžádání, protože většinou používají fakultní e-mail.

 

Pro přístup k poštovní schránce je možné využít:


 • Webové rozhraní - https://webmail.jinonice.cuni.cz.

 • Protokol POP3 nebo IMAP (příjem pošty) a protokol SMTP (autentikovaný - odesílání pošty) - server mail.jinonice.cuni.cz.

 • Program MS Outlook jako MS Exchange klient na počítači, který je připojen do domény (např. v učebně) - server mail.jinonice.cuni.cz.

Přesměrování pošty


Přesměrování pošty je možné nastavit pomocí pravidla pro zpracování pošty ve webovém rozhraní https://webmail.jinonice.cuni.cz.

 

Zadejte uživatelské jméno (login) a heslo.

 

 

V menu Možnosti vpravo nahoře vyberte Vytvořit pravidlo doručené pošty....

 

 

Stiskněte tlačítko Nový....


 

Klikněte na Další možnosti... a vyberte volby dle obrázku.


 

Do pole Komu v dolní části napište email příjemce a stiskněte tlačítko OK a potom tlačítko Uložit.


 

Potvrďte použití pravidla pro všechny zprávy.

 

 

A hotovo.

 

 

Upozornění: pro nastavení pravidel je potřeba připojovat se k webovému rozhraní https://webmail.jinonice.cuni.cz s prohlížečem Internet Explorer. Jiné prohlížeče (např. Mozilla Firefox, Safari, apod.) mají se zobrazením problémy.
Poslední změna: 31. leden 2023 18:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústav výpočetní techniky

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Adresa pracoviště:

Petrská 1180/3

Praha 1, 110 00


Telefon: +420 224 491 647

E-mail:


Jak k nám