Univerzita v Haifě (24.11.2004)

Univerzita v Haifě vybírá SFX, MetaLib a DigiTool

Haifa, Izrael - 24. listopadu 2004


Ex Libris s radostí oznamuje, že Univerzita v Haifě, jeden z prvních zákazníků systému ALEPH společnosti Ex Libris, si pro zkvalitnění knihovních služeb vybrala linkovací server SFX, informační portál pro knihovny MetaLib a systém pro zprávu digitálních sbírek DigiTool.


Univerzitu v Haifě tvoří šest fakult se zaměřením na humanitní vědy, sociální vědy, pedagogiku, sociální péči a zdravotnictví, právo a vědecké technologie. Univerzita, která se chlubí multikulturní akademickou komunitou z různých sociálních skupin, nabízí studijní programy pro bakaláře a vyšší stupně vzdělání.


"Knihovna Univerzity v Haifě klade velký důraz na to, aby neustále sledovala nejnovější technologie, a neustále usiluje o to, aby svým uživatelům poskytovala kvalitní služby," vysvětluje Oren Weinberg, výkonný ředitel knihovny Univerzity v Haifě. "Následujíc naše úspěšné zkušenosti se systémem ALEPH500, který jako jediný knihovní systém plně podporuje hebrejštinu, jsme rádi, že můžeme do nabídky našich knihovních služeb přidat také funkcionalitu systémů SFX, MetaLib a DigiTool."


"Byli jsme velice potěšeni záměrem vedení knihovny Univerzity v Haifě poskytnout uživatelům služby na nejvyšší úrovni," dodává Ori Ainy, manažer pro prodej společnosti Ex Libris. "Věříme, že rozhodnutí knihovny Univerzity v Haifě implementovat systémy SFX, MetaLib a DigiTool bude pro jejich uživatele a zaměstnance znamenat důležitý krok vpřed. Jsme hrdí na to, že se můžeme na tomto projektu podílet."


O knihovně na Univerzitě v Haifě

Tato centrální knihovna, která vlastní více než 2 miliony svazků, nabízí různým koncovým uživatelům široké spektrum knihovních zdrojů. Speciální sbírka vzácných dokumentů obsahuje takové poklady jako např. Tractatus Theologico-politicus od Spinózy s ručně psanými komentáři a Encyclopedie Ou Dictionnaire Raisonne des Sciences (Encyc. Diderot). Další zajímavé sbírky uchovávají veliký počet "Salnameh" - kalendářů (ročenek) z Ottomanské říše a stránky ze starobylé "Genizy". K dispozici jsou taktéž narůstající sbírky digitálních zdrojů, které se skládají z elektronických databází, elektronických periodik, obrázků a dalších dokumentů.

Další informace o knihovně získáte na stránkách http://lib.haifa.ac.il/library_eng.html.


O systému SFX

SFX - originální link server - je inovativní nástroj pro navigaci a objevování. Poskytuje uživatelům kontextové služby, které knihovníci definují na základě pravidel knihovny a obsahu elektronických sbírek. Tyto služby, které jsou dynamicky generované, mohou obsahovat odkazy na plný text článku, OPAC s informacemi o výpůjčním statusu knihy, preferovanou službu elektronického dodání dokumentu, odkazy na související informace na WWW, informace o lokálních sbírkách a řadu dalších služeb.

Další informace získáte na stránkách http://www.exlibrisgroup.com/sfx.htm.


O systému MetaLib

MetaLib - informační portál pro knihovny, nabízí uživatelům snadnou cestu k nalezení a využití elektronických zdrojů, relevantních k jejich předmětu zájmu. Nabízí prostředí umožňující paralelní vyhledávání v širokém spektru různorodých zdrojů. Do MetaLibu může být začleněn SFX, který nabízí uživatelům odkazy na služby dostupné u záznamů vyhledaných v MetaLibu. Knihovníkům MetaLib poskytuje nástroj pro uspořádání hybridních informačních zdrojů pod jednou střechou – zdroje mohou být místní, či vzdálené, volně přístupné nebo licencované.

Další informace získáte na stránkách http://www.exlibrisgroup.com/metalib.htm.


O systému DigiTool

Moderní sbírky knihoven, archivů a muzeí shromažďují stále se zvyšující množství digitálních dokumentů – texty, grafické objekty, zvuky a video. Instituce hledají nástroje, které by jim umožnily tyto digitální sbírky organizovat a zpřístupňovat je koncovým uživatelům a jiným institucím. DigiTool od společnosti Ex Libris je ucelený systém, který představuje ideální řešení pro budování, správu a zpřístupňování digitálních sbírek a je vhodným nástrojem na podporu digitalizace.

Další informace získáte na stránkách http://www.exlibrisgroup.com/digitool.htm.


O společnosti Ex Libris

Ex Libris je přední světový producent pokročilých aplikací pro knihovny, informační centra a výzkumná pracoviště. Systém Aleph - moderní knihovní systém - byl instalován ve více než 1250 knihovnách a konsorciích ve více než 50 zemích. MetaLib - informační portál pro knihovny - a SFX - kontextový link server pro propojení heterogenních informačních zdrojů - zakoupilo více než 660 zákazníků v dvaatřiceti zemích. DigiTool - řešení pro digitální knihovny a nový systém Verde – pro zprávu elektronických zdrojů - završuje řadu produktů Ex Libris.

Další informace o Ex Libris získáte na stránkách http://www.exlibrisgroup.com.Poslední změna: 16. prosinec 2014 19:48 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústav výpočetní techniky

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Adresa pracoviště:

Petrská 3

2. a 3. patro

Praha 1, 110 00


Telefon: +420 224 491 647

E-mail:


Jak k nám