Oddělení knihovnických informačních systémů

Vedoucí: Ing. Dana Šimková


Náplň činnosti sekce:

Koncem dvacátého století skončila i jedna éra v činnosti knihoven. Oborem jejich zájmu již nejsou zdaleka jen tištěné materiály a služby s nimi spojené, ale masivní nástup zaznamenala data v elektronické formě a čím dál důležitější jsou metody jejich získávání, uchovávání, zpřístupňování a ochrany. Především v této oblasti působíme, jsme zde knihovnám spolehlivým technologickým partnerem a poskytujume stále se rozvíjející služby, konzultace a expertní činnosti. Zabýváme se vším, co souvisí s používáním moderních IT technologií v knihovnách a informačních centrech.


Oddělení knihovnických informačních systémů má dvě hlavní složky:

  • podpora a rozvoj knihovnických informačních systémů používaných součástmi Univerzity,

  • konzultační služy v oblasti knihovnických informačních systémů ostatním akademickým institucím v rámci doplňkové činnosti.


Po stránce technické je náplní naší práce:

  • Implementace informačních systémů, formou lokálních instalací, hostování nebo poskytování SaaS služeb

  • Lokalizace informačních systémů pro české a slovenské prostředí, včetně překladu uživatelské dokumentace

  • Podpora a údržba automatizovaných knihovnických systémů, především v akademických a vědeckých knihovnách

  • Služby a konzultace v oblasti systémové správy a provozu

  • Problematika dlouhodobé ochrany digitálních dokumentů včetně migrace dat

  • Konzultace a expertízy pro knihovny a informační centra

  • Uživatelská, systémová a specializovaná školení, včetně odborných vystoupení v rámci výuky

  • V rámci doplňkové činnosti a na základě smlouvy se společností Ex Libris poskytujeme podporu (Maintenance Services) jejích SW produktů


Pro další informace se obraťte na vedoucího pracoviště, nebo na .


Poslední změna: 14. červenec 2016 09:51 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústav výpočetní techniky

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Adresa pracoviště:

Petrská 3

2. a 3. patro

Praha 1, 110 00


Telefon: +420 224 491 647

E-mail:Jak k nám