Akreditační databáze a oborové rady

Aplikace je určena především zaměstnancům UK pro evidenci akreditovaných studijních programů a oborů, stavu jejich akreditace, resp. reakreditace, garantů studijních programů a oborů, jmenování členů oborových rad pro doktorské studijní programy/obory a rad garantů pro bakalářské a magisterské studijní programy. Aplikace je provázána na evidenci osob vedenou v personální aplikaci WhoIs a je zdrojem dat o akreditovaných studijních programech a oborech a členech oborových rad pro doktorské studijní programy/obory pro Informační systém Studium.


Většina údajů evidovaných v aplikaci je veřejně přístupná prostřednictvím webových stránek UK.


Kontakt a podpora

Pracovníci studijních oddělení a oddělení pro vědu a výzkum fakult kontaktují s požadavky týkajícími se akreditační aplikace Odbor pro studium a záležitosti studentů RUK, popřípadě je možné využít Redmine, frontu „Akreditace“.Poslední změna: 16. prosinec 2014 19:56 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústav výpočetní techniky

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Adresa pracoviště:

Petrská 1180/3

Praha 1, 110 00


Telefon: +420 224 491 647

E-mail:


Jak k nám