• Aktuality

Aktuality


Služby fixních hlasových sítí elektronických komunikací pro Univerzitu Karlovu

Dne 15. srpna 2017 byla podepsána rámcová smlouva na poskytovatele pevných telekomunikačních služeb pro Univerzitu Karlovu.

Přistoupení k této rámcové smlouvě umožní fakultám další optimalizaci nákladů na pevné hlasové služby. Připojené subjekty mj. získají možnost vzájemného volání bez dalšího zpoplatnění.


Další informace jsou k dispozici na profilu zadavatele.


Váš názor
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústav výpočetní techniky

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Adresa pracoviště:

Petrská 3

2. a 3. patro

Praha 1, 110 00


Telefon: +420 224 491 647

E-mail:


Jak k nám