• Aktuality

Aktuality


Instalováno AP s jubilejním pořadovým číslem 1348
V prostorách kolejí UK je postupně implementováno pokrytí Wi-Fi. V září bylo dokončeno pokrytí v objektech kolejí 17.11. v Troji, Budeč, Větrník a Vltava. Při této akci byl instalován na koleji Vltava přístupový bod s jubilejním pořadovým číslem 1348. Celkově se předpokládá instalace až 1500 AP.

Váš názor
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústav výpočetní techniky

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Adresa pracoviště:

Petrská 3

2. a 3. patro

Praha 1, 110 00


Telefon: +420 224 491 647

E-mail:


Jak k nám